ALDRIG MER HIROSHIMA

 

Den 6 augusti 1945 fällde USA atombomben över Hiroshima och man tror att 200.000 människor dödades av denna enda bomb och av strålningsskador under lång tid efteråt. Tre dagar senare släpptes en bomb över Nagasaki som orsakade ca 70.000 dödsfall inklusive de som dog av strålningsskador.

 

År 1970 skrevs NPT-avtalet (Non Proliferation Treaty dvs icke-spridningsavtalet ) under av de fem kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Avtalet innebär att inga andra länder får utveckla nya kärnvapen. Trots detta har flera nya länder skaffat sig kärnvapen t ex Indien, Israel, Pakistan, Sydafrika och Nordkorea. Kärnvapenhotet finns kvar och idag finns mer än 20.000 kärnstridsspetsar med en samlad sprängstyrka av 300 Hiroshimabomber. Nästa NPT-konferens ska hållas om 5 år och den måste leda till kärnvapen-nedrustning.

 

Tuff har under många år varit aktiva i kampanjer mot kärnvapen. Vi deltog t ex i Provstoppskampanjen, då vi bildade telefonkedja och ringde till ambassader för de länder som gjorde sprängningar, eller skrev brev eller vykort för att protestera mot provsprängningar.

 

Vi har arrangerat möten och informerat om kärnvapen och provsprängningar, om riskerna för miljön och om hoten mot mänskligheten och risken för en katastrof. Vi viker papperstranor för att uppmärksamma Hiroshimadagen 6 augusti. Vi deltar nu i Svenska Freds kärnvapengrupp.

 

Tuff kräver stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen och att spridning förhindras. Kärnvapenmakterna måste snarast börja avveckla sina kärnvapen.

 

Läkare mot kärnvapen har gjort ett utmärkt utbildningsmaterial för dig som vill veta mera om kärnvapen. Läs mer: www.laromkarnvapen.se

 

Länkar:

www.laromkarnvapen.se
www.ican.se
www.ofog.org
www.globalportalen.org