Stoppa vapenexporten!

 

TUFF har under många år deltagit i Svenska Freds olika kampanjer för att stoppa vapenexporten från Sverige till odemokratiska länder . Vi har samlat in namnunderskrifter och anordnat seminarier där representanter för Svenska Freds deltagit för att sprida kunskap om svensk vapenexport.

Sverige var år 2011 världens största vapenexportör i relation till folkmängden. Det finns riktlinjer för svensk vapenexport som säger att vapen inte får exporteras till länder i krig eller länder som kränker mänskliga rättigheter, men trots detta går 1/5 av hela den svenska vapenexporten till Saudiarabien som är en av världens mest odemokratiska diktaturer.

Enligt Demoskop vill 90% av svenska folket att vi inte tillåter export av vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter. Vi kräver stopp för all vapen-försäljning till krigförande länder och stater som kränker mänskliga rättigheter. Läs mer på http://www.svenskafreds.se