Vill du bli medlem?
Årsavgiften är 200 kr. För varje ytterligare medlem i hushållet är avgiften
80 kr. I detta ingår medlemskap i vår moderförening Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och du får deras utgåva av fredstidningen PAX. Du får dessutom Tuff Bladet och Kalendariet 4 - 5 ggr per år och utskicken sker via
post. 

Att utskicken kan ske via e-post gynnar både vår ekonomi och miljön.
Det uppskattar vi mycket.


Anmälan om medlemskapBetala via plusgiro

Plusgirokonto nr     160137-6

Årsavgift                  200 kronor
Familjemedlem           80 kronor.


Allt arbete i TUFF är oavlönat!

De flesta av medlemmarna är inte aktiva, men medlems-avgiften är värdefull för vår verksamhet.

Vill du så finns det möjlighet att engagera dig på flera sätt,
t ex genom att:

  • Delta i TUFF:s möten
  • Ställa upp vid bokbord eller loppmarknader
  • Lämna bidrag till lopp-marknad
  • Hjälpa till med transport (bära, låna ut bilsläp, köra ... )
  • Ställa upp som teknisk fixare
  • Gå med i styrelsen och AU (månadens arbets-utskott)
  • Sprida information om TUFF:s verksamhet och projekt
  • Skänka ett extra bidrag till något av projekten
  • Lämna förslag på ämnen för våra diskussions-kvällar