Vill du bli medlem?
Årsavgiften är 200 kr. Inbetalning ska ske till Svenska Freds bankgiro        901-0851 eller genom Swish 901 08 51. Skriv för- och efternamn samt  ”TUFF” och ev. e-postadress i meddelanderutan. Precis som tidigare går      en del av avgiften till lokalföreningen och en annan del till den nationellt samordnade kampen för fred genom Svenska Freds.

Vill Du ge TUFF en extra gåva?
Många medlemmar brukar passa på att ge en extra gåva i samband med medlemsavgiften eller vid andra tillfällen och det är mycket välkommet.      Om gåvan ska nå oss är det viktigt att inte sätta in den på Svenska Freds konto, utan på något av TUFF:s konton. Skriv vad gåvan gäller ( t ex om      Du vill stödja ett särskilt projekt.)                             

Föreningskontot plusgiro 160 137-6
Pengarna går till föreningens omkostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).

Insamlingskontot plusgiro 79 36 36-2
Pengarna går till projekt, ex mangoträd, Indien, Kongo Kinshasa, Integra-tionsprojektet eller fria ändamål.
Till insamlingskontot kan man också
Swisha 123 345 00 87.

Varenda krona går oavkortat till ändamålet. 
                                     

Om utskicken kan ske via e-post gynnar det både vår ekonomi och miljön.
Det uppskattar vi mycket. Meddela detta via mail till kontakt@tuff.nu


 


”TUFF:s vänner”

Såväl syfte som stadgar för TUFF resp Svenska Freds överens-stämmer väl, men om man ändå önskar att stödja TUFF utan att vara medlem i moderföreningen, kan man göra det genom att ingå i gruppen ”TUFF:s vänner”.

Man stöttar då verksamheten med  sina  200 kr, får alla utskick med information och är väl-kommen att delta i alla möten och aktiviteter, men man är inte valbar till styrelsen och saknar rösträtt på årsmötet.

Fullständigt lokalt medlemskap har tagits bort efter kongress-beslut hos moderföreningen.

Insättning sker på TUFF:s plusgiro 160 137 – 6.
Skriv ”TUFF:s vänner”  + namn 
 
 


Allt arbete i TUFF är oavlönat!

De flesta av medlemmarna är inte aktiva, men medlems-avgiften är värdefull för vår verksamhet.

Vill du så finns det möjlighet att engagera dig på flera sätt,
t ex genom att:

  • Delta i TUFF:s möten
  • Ställa upp vid bokbord 
  • Hjälpa till med transport (bära, låna ut bilsläp, köra ... )
  • Ställa upp som teknisk fixare
  • Gå med i styrelsen och AU (månadens arbets-utskott)
  • Sprida information om TUFF:s verksamhet och projekt
  • Skänka ett extra bidrag till något av projekten eller till föreningens omkostnader.
  • Lämna förslag på ämnen för våra diskussions-kvällar.