Mangogram
Läs mer om projektet under fliken Indien, Pågående

Köp då TUFF:s Mangogram! TUFF:s Mangogram är ett gåvobrev.
Vid uppvaktningar eller hälsningar i samband med jubiléer, bröllop, födslar, dödsfall m m önskas ofta inte presenter, men gärna en pengagåva till något välgörande ändamål.

TUFF:s Mangogram är ett givet alternativ och säljs i tre versioner:
- För att gratulera
- För att kondolera
- I stället för en blomma  

En planta kostar 5 kr - för 100 kr får man alltså 20 plantor.

För beställning: maila kontakt@tuff.nu eller
ring Lisa Norgren Benedictsson 0708 764 373

Betalas på Insamlingskontot pg 7936 36-2