2013 07 16

Uttalande från styrelsen

Med anledning av de reaktioner som Åke Sandins blogg på senare tid fått i sociala medier, vill TUFF:s styrelse klargöra följande.

TUFF är en religiöst och partipolitiskt oberoende ideell förening med målsättningen att verka för fred och praktisk u-landshjälp. Vi arbetar för alla människors lika värde och mot all form av rasism och förtryck.

Styrelsemedlemmarna i TUFF arbetar på helt ideell basis och är i skiftande omfattning även engagerade i andra föreningar och sammanhang såsom privatpersoner.

Åke Sandin är en av grundarna till TUFF och har i mer än 40 år varit
drivande i föreningens verksamhet och utveckling. Vid sidan av sitt starka engagemang i TUFF är Åke sedan ett antal år verksam i Tyresö närradio där han bl a har producerat Radio TUFF med innehåll som anknyter till föreningens verksamhet. Därutöver har Åke Sandin i helt egen regi en blogg på nätet där han bl a reflekterar över dagsaktuella händelser och
historiska förhållanden. Denna blogg har ingenting med TUFF att göra.

Eftersom visst innehåll i denna blogg har kritiserats och indirekt lett till ifrågasättande av TUFF, bör dock följande framhållas.

Hur Åke Sandin väljer att privat utnyttja sin grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefrihet, kan TUFF:s styrelse av lätt insedda skäl inte ha synpunkter på. Med vår mångåriga erfarenhet av Åke Sandin, hans tydliga värderingar
och hans engagerade arbete för fred och rättvisa för alla, vet vi att Åke Sandin varken förnekar Förintelsen eller andra historiskt etablerade fakta.

Den som neutralt och förutsättningslöst granskar hans omfattande opinionsbildning, bör komma till samma slutsats.