Styrelsemedlemmar 2018

Lisa Norgren Benedictsson (ordförande) 0708 - 764 373
Sylvia Ljungdahl (vice ordförande) 08/ 742 14 42 eller 0735-13 13 02
Erika Husberg (sekreterare) 08 - 712 62 86 / 0730 - 77 62 22
Åke Sandin (kassör insamlingskontot) 08 - 712 44 63
Lena Sandin (kassör föreningskontot) 0707 - 22 32 66

Anita Larsen
Fernando Quiroga   0702 - 52 93 33
Magnus Wiberg 070- 26 588 16
Miza Landström 073- 99 57 958

Adjungerad: Bitte Isacsson
                     Åke Sandin