Vill Du stödja projektet?

Köp då TUFF:s Mangogram! TUFF:s Mangogram är ett gåvobrev. Vid upp-vaktningar eller hälsningar i samband
med jubiléer, bröllop, födslar, dödsfall
m m önskas ofta inte presenter, men gärna en pengagåva till något välgörande ändamål.

TUFF:s Mangogram är ett givet alternativ och säljs i tre versioner:

  • För att gratulera
  • För att kondolera
  • I stället för en blomma  

En planta kostar 5 kr - för 100 kr får man alltså 20 plantor.

För beställning maila: kontakt@tuff.nu
eller ring Lisa Norgren Benedictsson
0708 764 373.

Mangoprojektet i Indien
 

Uppe i de fattiga bergsbyarna i Dharampur och Kaprada i delstaten Gujarat, medverkar TUFF sedan 1992 till plantering av mangoträd.
 

Befolkningen här led brist på A-vitamin, vilket orsakade nattblindhet och svåra ögoninfektioner. En läkare föreslog då odling av mango som är mycket vitaminrik och ofta används i matlagningen.
 

Projektet har blivit ett av de mest lyckade i området. Hittills har cirka 155 000 träd planterats hemma hos fattiga bybor!
 

Plantorna sätts ut i augusti när marken är fuktig efter någon månad av monsunregn. De första tre åren måste plantorna vattnas rejält. Ofta går byborna ihop om att hyra små lastbilar för transport av vatten var fjortonde dag.
 

Odlingsförhållandena i området är idealiska. Ungefär 80 % av plantorna överlever och träden växer fort. Frukt kommer normalt efter 3-5 år, men de första årens frukt går inte att äta.

När skördarna väl har kommit igång blir det överskott som kan säljas i Bombay och ge fyra gånger mer betalt än i närområdet.

 

En fjärdedel av mangoplantorna distribueras genom de TUFF-stödda skolorna, där eleverna får lära sig att sköta plantorna och sedan överföra kunskaperna till sina föräldrar.
 

Vid bröllop är en mangoplanta en given gåva. Ibland skänks mango-plantor till efterlevande när familjeförsörjaren har avlidit. Ett mangoträd kan bli 300 år gammalt.

Lisa Norgren Benedictsson
Juni 2019