Vill du bli medlem?

Årsavgiften är 240 kr och då blir man medlem både i TUFF och i vår riks-förening Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Anmäl Dig och Dina kontaktuppgifter på www.svenskafreds.se 
Glöm inte att kryssa i att Du vill tillhöra lokalföreningen TUFF!

Det går också bra att kontakta Miriam på Sv Freds kansli tel 070 763 48 52
eller maila info@svenskafreds.se.  

   
                                


Vill Du ge TUFF en extra gåva?

Många medlemmar brukar passa på att ge en extra gåva i samband med medlemsavgiften eller vid andra tillfällen och det är mycket välkommet.      Om gåvan ska nå TUFF:s arbete specifikt, är det viktigt att inte sätta in den
på Svenska Freds konto, utan på något av TUFF:s egna konton. Skriv vad gåvan gäller ( t ex om Du vill stödja ett särskilt projekt.)                             

 • Föreningskontot plusgiro 160 137-6 Pengarna går till föreningens omkostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).
 • Insamlingskontot plusgiro 79 36 36-2 Pengarna går till projekt, ex mangoträd, Indien, Kongo Kinshasa, Integra-tionsprojektet eller fria ändamål. Till insamlingskontot kan man också
 • Swisha 123 345 00 87.


OBS: Varenda krona går oavkortat till ändamålet. Alla i lokalföreningen TUFF arbetar helt ideellt utan någon ersättning. 
 
Utskick av information                                    
Om informationsutskick, som t ex TUFF-bladet, kan ske via e-post gynnar det både vår ekonomi och miljön. Det uppskattar vi mycket. Meddela via mail till kontakt@tuff.nu
 


”TUFF:s vänner”

Såväl syfte som stadgar för TUFF resp Svenska Freds överens-stämmer väl, men om man ändå önskar att stödja TUFF utan att vara medlem i riksföreningen, kan man göra det genom att ingå i gruppen ”TUFF:s vänner”.

Man stöttar då verksamheten med  sina  240 kr, får alla utskick med information och är väl-kommen att delta i alla möten och aktiviteter, men man är inte valbar till styrelsen och saknar rösträtt på årsmötet.

Fullständigt lokalt medlemskap har tagits bort efter kongress-beslut hos riksföreningen.

Insättning sker på TUFF:s plusgiro 160 137 – 6 eller
Swish 123 345 00 87.
Skriv ”TUFF:s vänner” + namn 
och adress. 
 
 


Allt arbete i TUFF är oavlönat!

De flesta av medlemmarna är inte aktiva, men medlems-avgiften är värdefull för vår verksamhet.

Vill du så finns det möjlighet att engagera dig på flera sätt,
t ex genom att:

 • Delta i TUFF:s möten
 • Ställa upp vid bokbord 
 • Hjälpa till med transport (bära, låna ut bilsläp, köra ... )
 • Ställa upp som teknisk fixare
 • Gå med i styrelsen och AU (månadens arbets-utskott)
 • Sprida information om TUFF:s verksamhet och projekt
 • Skänka ett extra bidrag till något av projekten eller till föreningens omkostnader.
 • Lämna förslag på ämnen för våra diskussions-kvällar.