Kalendarium hösten 2016

Ons 14 september kl 19 
Möt Eva Myrdal om Syrien och Degerfors.

Eva Myrdal är aktiv i Syrien-solidaritet och organisatör av Nordiska fredssamtal som i augusti hölls i Degerfors. Hon redogör för sina åsikter om kriget i Syrien och om några av de mest hörvärda talen i Degerfors, där bland andra Maj Britt Theorin och Thage G Peterson framträdde. Som vanligt blir det diskussioner med gemyt och fika.
 
Tisd 20 september kl 18       
TUFF:s styrelsemöte 
Alla medlemmar är välkomna!

Onsd 5 oktober kl 18
"Varför avstod Sverige kärnvapen?" Diskussion kring Sveriges planer på kärnvapen under kalla kriget.

Thomas Jonter, professor i inter-nationella realationer och Stellan Andersson, historiker, deltar.
Arr: Svenska nätverket för kärnvapennedrustning .
OBS! ABF-huset Sveav 41, Sthlm   
                   
Tors 13 oktober kl 19     
Möt Agnes Hellström: "Vad vill Svenska Freds?"

Tuff är en lokalavdelning av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som i våras fick en ny ordförande som nu besöker oss i Tuff.               

Månd 17 okt kl 18
TUFF:s styrelsemöte  
Alla medlemmar är välkomna!                 

Tor 27 oktober kl 16-19  Strandskolans Öppet hus

I många år har Strandskolan i Tyresö anordnat Öppet hus med mat, kaffe underhållning av elever och personal, försäljning av elevarbeten med mera.   Inkomsterna går främst till Tuff-projekten i Indien.
PLATS: Strandskolan, Lagergrens väg 16, Tyresö Strand
             

Kalendarium hösten 2015, oktober - november  
 

Öppet styrelsemöte tisdag 20 oktober kl 18
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!            
 
Strandskolans ”Öppet hus” för indier och flyktingar torsdag 22 oktober kl 16.00-18.30

Välkommen till Strandskolan som ordnar med utställning, elevjobb, mat, fika, spökrunda” och andra attraktioner. Avkastningen går till Tuffs Indienprojekt och FN:s flyktingorgan UNHCRs arbete bland syriska flyktingar i Syriens grannländer 

Tuffs bokbord på FN-dagen i Tyresö centrum lördag 24 oktober kl 11-14

tillfälle att träffa Tuff-aktivister, köpa fredsmärken, mangogram, böcker m m

PLATS: Torget nedanför rulltrappan              

Flyktingar från krig och Sveriges krigsinblandning söndag 8 november kl 16
Det är ämnet för ett Tuff-möte med Tomas Magnusson som inledare. Han är bland annat före detta president i IPB (International Peace Bureau) som fick    Nobels fredspris redan 1910. Tomas är alltså en verklig fredsveteran. Nyligen utkom hans bok ”SOMALIA – hot eller hopp?” Ett land som aldrig ger upp och  som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp”. Fika, gemyt och debattglädje ingår som vanligt

Möt den första verkliga ubåtstvivlaren onsdag 25 november kl 19               

Under 1980-talet, när ubåtshysterin med mediernas hjälp härjade som värst och vi intalades att sovjetiska ubåtar vimlade i svenska vatten varje sommar kom boken ”Ubåtsvalsen” 1985. Den avslöjade att det mesta var påhitt och den   skrevs av Ingemar Myhrberg. Han inleder ett möte, där han också tar upp     det senaste årets ”ubåtsintrång”.

 
Lördag 29 augusti kl 11-14            
Fynda på Tuffs storloppis
!
Tuff har inga offentliga bidrag utan är helt beroende av aktivisternas insatser och de många trogna medlemmarna. Besök därför gärna loppisen eller sätt in ett bidrag på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 !
PLATS:    Utanför Tyresö centrum, mellan entrén och Bollmorahallen 

Lördag  5 september kl 12-17  
Möt Tuff på Tyresöfestivalen 5 sept !

Också i år brakar Tyresöfestivalen i gång med massor av lockande program:Sång, musik, artistframträdanden trollerier, fika, mat med mera. Bland föreningarna på festivalen finns också Tuff med information av aktiva, som kan berätta om föreningens mångsidiga verksamhet. Gör ett besök hos dem!
PLATS:  Ängen, ”Stadsparken” mellan Nyboda och Tyresö C. (TUFF finns mittemot skatebanan)                                                     Hjärtligt välkomna! 

Torsdag 10 september kl 19                     
Flyktingsituationen i Tyresö 

Även Tyresö tar emot flyktingar och ensamkommande barn. Kommunens ansvarige för flyktingfrågor, DRAGAN BOBAN, inleder ett möte om läget, positiva och negativa problem och vad kan Tyresöbor och föreningar hjälpa till med samt andra frågor.
PLATS:    Tufflokalen, Myggdalsvågen 80 nb. Hjärtligt välkomna! Fika och gemyt ingår.                                        

Måndag 21 september kl 18
Öppet styrelsemöte

Tuff har öppna styrelsemöten, det vill säga alla medlemmar är välkomna att föreslå och diskutera.
PLATS:    Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 nb 

Onsdag 7 oktober kl 19
Ska vi gå med i Nato

Sverige har på sistone närmat sig Nato genom militärt deltagande i Afghanistan och Libyen samt genom stora övningar med Nato i Sverige. Nu tycker många politiker och medier att vi ska ansluta oss till Nato. En som är emot detta är STAFFAN EKBOM, aktiv i Nej till Nato-rörelsen. Han var tidigare läkare här i Tyresö och inleder ett möte om varför vi inte bör överge den 200-åriga svenska alliansfriheten.
PLATS:    Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80 nb
 

Kalendarium våren 2015

Måndag 20 april  kl 19
FN om krig och ”humanitär” intervention
ERIK GÖTHE är jurist och redaktör för Tidskrift för Folkets Rättigheter. Han  inleder ett    möte om folkrätten och krigen, som ibland nu kallas ”humanitära”. Fika, gemyt och debattlusta brukar prägla Tuff-mötena, så hjärtligt välkomna!
PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80 
Måndag  27 april   kl 18

Tuffs öppna styrelsemöte
Tuffs styrelsemöten är ”öppna”, dvs medlemmar är välkomna att närvara och diskutera.
PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80
Onsdag 6 maj kl 19

Nato i Norrland: Stor militär flygövning i slutet av maj
Nato samövar allt oftare med svensk militär. I slutet av maj äger årets största militära flygmanöver i världen rum med cirka 100 stridsflygplan i luften över norra Norrland. Den kallas pampigt för Arctic Challenge Exercise (ACE) och Nato deltar också. PELLE SUNVISSON är aktiv i den kampanj som försöker stoppa denna övning, som inte minst inkräktar på människor och natur. Inte heller gör den Sveriges trovärdighet som alliansfritt bättre. Han inleder ett möte i detta brännande ämne
PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80 
Lördag 16 maj kl 11-16

Tuffs bokbord vid Fairtrade-festival vid slottet
Svenska kyrkan vill gynna Fairtrade, en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Tuff ställer upp med bokbord, där man kan köpa läsvärda böcker och fina fredsmärken, hämta broschyrer och prata med engagerade Tuff-aktivister
PLATS: Utanför Tyresö slott.
Tisdag   26maj     kl 19.00

Myterna om fredsaktivister
Alltsedan han 1959 satt i fängelse som vapenvägrande elitsoldat och sergeant har han arbetat intensivt men frivilligt mot krig. I sina böcker, föreläsningar och på radion har han avslöjat militaristiska myter. Det gäller ÅKE SANDIN. Nu inleder han ett möte där han tar upp de många saklösa glåporden från det högröstade militär-mediala komplexet. Fika, gemyt och debattglädje ingår som vanligt vid Tuff-möten, så hjärtligt välkommen!
PLATS: TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80 

Kalendarium vintern 2015 

Torsdag 12 feb  kl 18        
Extra årsmöte + styrelsemöte
Alla medlemmar hjärtligt välkomna! Det extra årsmötet behandlar frågan om hur Tuff  skall ställa sig till ett beslut vid Svenska Freds senaste kongress. Där bestämdes mot många reservanters åsikt att lokalförening inte får ha medlemmar som inte också är anslutna till Svenska Freds
PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

Lördag 28 februari kl 11-14 
Tuffs bokbord i Tyresö centrum
Tillfälle att träffa Tuff-aktivister, köpa fredsmärken, mangogram,böcker m m
PLATS: Utanför Hennes & Mauritz

Måndag 9 mars kl 19         
Bilder och rapport om de många Tuff-projekten i Indien. I  januari besökte Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isacsson och Alexander Palmér ett antal av de många Tuff-projekten i Indien, såsom skolor, elevhem, brunnar, mangoplanteringar mm. De blev imponerade och nu berättar de och visar många bilder.
PLATS: Salen Navet, hus C i Föreningsgården Kvarnhjulet  (invid  Nyboda skola)
 
Torsdag 19 mars. kl 19
Risk för storkrig i mellanöstern
Mellanösternkännaren och författaren Bitte Hammargren har som journalist ofta
 besökt Gulfen och övriga länder i mellanöstern. Bland annat anser hon att Gulfen är en framtida krutdurk. Hon inleder nu ett möte i detta brännande ämne.
samarrangemang med ABF. Gratis inträde
PLATS: Biblioteket Tyresö centrum.                         
                    .
lördag  28mars   kl 9.30     
Ordinarie årsmöte         
Alla medlemmar är välkomna på Tuffs årsmöte. Fika och gemyt ingår som vanligt. Bli gärna med i det flitiga gäng som utgör Tuffs styrelse !                      
PLATS: TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80
Massor av information om Tuff finns på hemsidan www.tuff.nu och i  RADIO TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt på 91,4 MHz  ch närhelst på www.tyresoradion.se, i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs .          
Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången kl 17 söndagarna 8/2, 22/2 5/4 osv och sedan 4 ggr per dygn. 

VÄDJAN: Glädjande nog har inte TUFF drabbats av den kris som många lokalföreningar av olika slag tyvärr lider av med sjunkande medlemstal och aktivister. TUFF hade också 2014 över 400 betalande medlemmar. Medlem blir man att som enskild betala 200 kr på Tuffs pg 16 01 37-6 och gärna 80 kr för annan på samma adress (familjemedlem). Välkommen som medlem 2015!  
 
Kalendarium hösten 2014

Styrelsemöte 18 sept. kl 17.00
Onsd 9 oktober kl 19.00
ISIS i Irak  -- men också barnbibliotek i Bagdad
Det ständigt krigsdrabbade Irak plågas nu av terroristerna i Islamiska staten
(ISIS). WIDAD ZAKI, som i juli besökte Irak, berättar om sina erfarenheter. Hon är också aktiv i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK), vars barnbibliotek i Bagdad Tuff stöder ekonomiskt.Välkommen till ett mycket aktuellt och brännande ämne!
PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

Torsd 23 okt. kl 16-19
Gynna Strandskolans Öppet hus för indiska barn!
Återigen gör Strandskolans personal och elever en afton med mat, kaffe, sång,
framträdanden, försäljning mm för att samla pengar till Tuff-projekten för mycket fattiga indiska barn. (Bidra gärna på Tuffs insamlingskonto 79 36 36 - 2 !)
PLATS:  Strandskolan

Lörd 25 okt.  kl 11-14
Bokbord i Tyresö Centrum
Möt Tuff-aktivister vid bokbord i Tyresö Centrum! Hämta hem flygblad och annan fredsinformation. Fråga och diskutera.

Onsd 5 nov kl 19.00
Palestinierna  i  Gaza och på Västbanken
Offentligt möte om palestiniernas svåra situation, nyligen aktualiserad genomkriget i Gaza. ANNA WESTER, informationsansvarig och sedan länge mycket      aktiv i Palestinagrupperna, inleder.
Samarrangemang med Svenska kyrkan och ABF.
PLATS: Bollmoradalens kyrka, församlingssalen..

Tisdag   25 nov kl 19.00
Putins skuld till eländet i Ukraina?
Rysslandskännaren STEFAN LINDGREN frågas ut om Rysslands inblandning i Ukraina. Han har en delvis annan syn än västliga  mediers rapporter. Tusentals människor har dödats, nästan en miljon har tvingats fly.

PLATS:      TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80
 

Kalendarium våren 2014

Lördag 12 april  kl 11-14
Bokbord

Möt Tuff-aktivister i Tyresö centrum!
Samling vid sedvanligt "bokbord". Information, försäljning, samspråk
Plats: Tyresö centrum


Onsdag 23 april kl. 19
Indienmöte

Indien och de många Tuff-projekten där Kiran Gandhi, svenskspråkig indier som har goda kontakter med TUFFs
indiska partners och god kännedom om de olika projekten, inleder. Han deltog i vintras vid det högtidliga firandet av 25-årsjubiléet av projektstarten i fattiga Dharampur, där Tuff under alla år bidragit till många skolor och andra bra projekt. Filmsekvenser från jubileet visas.     
Plats:Tuff-lokalen
 

Tisdag 29 april kl 17
Tuffs öppna styrelsemöte
Som vanligt är alla medlemmar välkomna till Tuffs styrelsemöten. Välkommen till Tuff-lokalen. Fika mm ingår.

Plats: Tuff-lokalen

Tisdag 13 maj kl 19          
Tuffs skolprojekt i Bolivia
I Bolivia hjälper Tuff nu till med pengar för bygget av en skola för ursprungsfolk. Fernando och Sofia Quiroga är Tuff-aktivister som tidigare bott i Bolivia, och Sofia har just kommit hem från ett besök där. De har alltså färska uppgifter om det land  där Tuff-pengar på 90-talet återanskaffade 50 000 hektar skogs- och jaktmark åt indianfolket sirionó.
Plats:Tuff-lokalen.

Torsdag 22 maj
Gynna Kumlas dagsverke!    
Kumla skola, ofta kallad mästare i skolsolidaritet, gör sitt sedvanliga dagsverke
förn TUFFskolorna bland indiska Dharampurs fattiga byar. Lej gärna någon ung dagsverkare!
Ring 08-578 271 00 eller 578 291 00


Lördag 24 maj  kl 11-14
Fynda vid Tuffs stora vårloppis!
Intressanta prylar och trevliga människor finns mellan ICA och Bollmorahallen Tyresö C
Välkomna att köpa och/eller prata!

                   
Kalendarium feb-mars 2014    


Lördag  1 feb kl 10    
Var finns svensk freds- och säkerhetspolitik?
Förra nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin, som i 25 år var riksdagens mest fredsaktiva ledamot, ställer frågan, när hon inleder ett möte, som också kommer att handla om Nato, Afghanistan med mera. Vid 12-tiden kan man dessutom få lunch för endast 50 kr. Anmäl ditt deltagande till Åke, tel 712 4463! Samarrangemang med ABF och Tyresö Internationella kommitté (s)          
PLATS: Kulturcaféet, fritidsgården Kvarnhjulet

Måndag 17 feb kl 19  
Massmördandets Irak -- men också barnbibliotek     

Noor Bahnam, aktiv i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK) inleder ett möte om sitt gamla hemland Irak, där nästan varje dag människor dödas i olika bombdåd. I Bagdad finns också som oaser i eländet 2 barnbibliotek, som SISK med Tuffs hjälp har grundat        
PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80.

Onsdag 19 feb kl 17                                   
Tuffs öppna styrelsemöte
Som vanligt är alla medlemmar välkomna till Tuffs styrelsemöten.
Välkommen!
Plats: Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80

Lördag  1 mars kl 11-14
Bokbord i Tyresö centrum            

Besök "Tuffingar" vid bokbord i Tyresö Centrum! Broschyrer delas ut, böcker och mangogram säljs, frågor besvaras.  
PLATS: Torget Träffpunkten mitt i Tyresö centrum.
Lördag  22 mars   kl 9.30                          
Välkommen till Tuffs årsmöte!
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till årsmötet. Kaffe med dopp och gemytlig samvaro ingår. Styrelse väljs, verksamhetsberättelse genomgås m m.
PLATS: Tufflokalen Myggdalsvägen 80.
               
Massor av information om Tuff finns på nya hemsidan www.tuff.nu och ges i RADIO TUFF, som sänds första gången varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz och sedan 3-4 ggr per dygn i två veckor, men kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se   där vi i fliken ”Arkiv” kan höra tidigare Radio Tuff och många andra program