Rapporter                           

Terminsavslutning med knytkalas

Deltagarna i TUFF:s Integrationsprojekt avslutade höstterminen med ett knytkalas där var och en tog med sig en favoriträtt från hemlandet. Så gott och så trevligt! Tack till alla som bidrog och ett särskilt tack till Erika som öppnade sitt hem för oss!

Varmt tack också till de volontärer som deltar och möjliggör projektet!
Vi har träffats varje onsdagskväll hela hösten och tränat svenska och haft roligt tillsammans. Efter nyår fortsätter vi - då på sjätte året! 
 

DAGS ATT BESTÄLLA JULKORT!

En bunt med 5 olika julkort (se motiv ovan) kostar 40 kr. 
Intäkterna går oavkortat till skolprojektet i Dharampur.

Beställ via mail: kontakt@tuff.nu
eller ring 0708- 764 373/ Lisa.

I januari kommer vi att sända iväg årets sammanlagda intäkter till våra samarbetspartners i Dharampur och till dess fortsätter vi insamlingen.
Om Du vill bidra: pg 79 36 36-2 eller Swish 123 345 00 87. 

TACK för allt stöd under 2022!
Vi i TUFF önskar en god jul och hyser hopp om ett nytt bättre år 2023! 

 

Hanvikens skola har för andra året i rad samlat in till Dharampur!

Nu har även HANVIKENS SKOLA F-6 i Tyresö lämnat bidrag till syster-
skolorna i Dharampur! I samband med FN-dagen samlade elever, lärare och övrig personal in 7 573 kr, som blir en välkommen påfyllning till 2022 års insamling. Äntligen kommer vi att kunna skicka iväg en rejäl summa, efter att pandemin hindrat oss från genomföra våra vanliga aktiviteter.

Stort och varmt tack till alla hanvikare som bidragit med tid och kraft! 
 

STRANDSKOLAN HAR GJORT DET IGEN! FANTASTISKT!

50 743 kr fick skolan in genom sitt Öppna hus 27 oktober. Elever, lärare och övrig personal öppnade dörrarna till skolan och visade upp arbeten som de gjort under höstterminen; så mycket kreativitet och kunskap! Föräldrar, syskon, släktingar och vänner kom och beundrade arbetena, köpte och skänkte. Alla intäkter går oavkortat till skolprojektet i Dharampur, Indien. I slutsumman ingår även insamling vid Skoljoggen. STORT TACK till alla som bidragit; utan insamlingar som denna skulle inte skolorna i Dharampur finnas!

Fotot ovan kommer från skoltidningen Strandaren.
 

Foto från Alléskolan
Foto från Alléskolan

HURRA för Alléskolan i Floda, Lerums kommun!

Skolan har lyckats samla in 67 014 kr till systerskolorna i Dharampur, Indien! Det är tack vare de svenska skolornas insamlingar jämte privatpersoners generösa gåvor som en skolverksamhet alls finns i Dharampurs mycket fattiga bergsbyar. Alléskolan har troget stöttat projektet varje år sedan decennier tillbaka!

Hatten av för elever, lärare och övrig personal på Alléskolan
och stort tack! 

 

Manifestation på Mynttorget

Inför FN:s dag för ett totalt avskaffande av kärnvapen hölls 25-26 september en manifestation på Mynttorget arrangerad av fem organisationer: Sv Freds, Sv Läkare mot kärnvapen, Sv FN-förbundet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet samt Kristna Fredsrörelsen. TUFF var förstås på plats. På måndagen kom en del politiker på besök eftersom den nya riksdagen tillträdde samma dag. 
 

TILL MINNE AV BHIKHU VYAS

Många har hört av sig och önskar lämna en gåva till minne av Bhikhu. Vi gör en separatinsamling och kommer att sända över den till VPSS/Van Path, dvs föreningarna som Bhikhu var med att starta och som driver de sex skolorna, Girl´s Hostel m fl projekt i området. Vårt samarbete går mer än 40 år tillbaka och fortsätter förstås. 
TUFF:s insamlingskonto pg 79 36 36 -2 eller Swish 123 345 00 87.
Märk gåvan med "Bhikhu".
 

BHIKHU VYAS ÄR DÖD

Vår vän Bhikhu Vyas, avled den 5 juni 2022 efter att ha drabbats av en stroke veckan innan.  I mer än 40 år var han TUFF:s kontaktperson i sam-arbetet kring olika projekt i Valod och Dharampur, Indien. Han blev 93 år och var aktiv in i det sista.

Som mycket ung universitetsstudent fattade Bhikhu ett livsavgörande beslut: han och ett par studiekamrater lovade varandra att inte lämna sin hembygd för att göra karriär i storstaden, utan stanna kvar och ägna sina liv åt att bekämpa fattigdomen. 

Efter examen 1951 anslöt sig Bhikhu till Vedchhi Ashram, ett Gandhi-inspirerat centrum för kunskap och utveckling. De åtta åren som lärare där blev en språngbräda till vidare socialt arbete och ledde till att Bhikhu, ihop med likasinnade, startade Vedcchi Pradesh Seva Samiti (= Vedcchi servicekommitte´) med säte i staden Valod. Genom VPSS:s försorg byggdes fem skolor i olika hörn av staden. Medel för detta skrapades ihop genom personliga kontakter i Bombay/ Mumbai och i Australien.

I början av 1970-talet startades ett nytt projekt med ”balwadis”, en enkel form av förskole-verksamhet för barn till säsongsarbetare som kom för att hjälpa till med skörden av sockerrör och levde under usla förhållanden i tältläger. Detta projekt var det första som TUFF fick kontakt med och stöttade ekonomiskt. Bhikhu blev förstås den självklara kontaktpersonen.

VPSS:s utvecklingsarbete bytte fokus under 1980-talet. En undersökning hade då visat att det 5 mil från Valod, i Dharampurs bergstrakter, bodde en stambefolkning med en levnadsstandard som inte bara var den lägsta i delstaten Gujarat, utan en av de lägsta i hela Indien. Det var väglöst land, ”bortglömt” av myndigheterna. De jordbrukande invånarna konstaterades leva på svältgränsen. Med TUFF som enda finansiär började man bygga vattenbrunnar, pumpar och skolor.  "Rest is history!" brukade Bhikhu säga och nöjt titta ut över det numera relativt välmående området. Han och hustrun Kokila blev navet i VPSS:s nystartade förgrening Van Path, med Dharampur som bas. Vi minns alla Bhikhus frekventa och detaljerade nyhetsbulletiner där han stolt och lycklig berättade om stort och smått inom projekten. Det kunde handla om ett nymålat klassrum, goda studieresultat på nationella proven, en infångad kobra på Girl´s Hostel, ett tak som blåst av eller en elev som fått vägledning för vidare studier. Med tiden utökades projekten och flera finansiärer tillkom.

Makarna Vyas besökte Sverige många gånger. Inte bara Tyresöskolorna hälsades på, utan också andra systerskolor som arrangerat dagsverken till stöd för Dharampur. Bhikhu och Kokila ville tacka och de ville förmedla glädjen över alla framgångar. Var än de kom knöt de starka vänskapsband. Många TUFF-medlemmar och systerskolelärare har besökt Dharampur och välkomnades alltid av Bhikhu och Kokila som öppnade sitt hem. Bhikhu var den entusiastiske och outtröttlige guiden som tog besökarna runt till de olika skolorna i en liten skumpig jeep. Vid varje skolbesök arrangerades storsamling och Bhikhu höll tal inför lärare och elever. Exakt vad han sa fick man inte alltid veta, men det gick inte att missa hur han trollband sin publik. Sedan blev det vi besökare som skulle tala och när han med sin pondus översatte, lät det som att man hade sagt något riktigt bra. Han visste hur man lyfter en person. Han var en genuin pedagog och det var rörande att se honom i kontakten med eleverna. Han var väl insatt och uppdaterad om deras förhållanden och utveckling, precis som han månade om och bekymrade sig för sina vänner och gladde sig med dem när tillfälle gavs.  

Om sig själv ville Bhikhu inte gärna prata. Hans person och hans privata behov skulle inte ta plats. Han höll fast vid sin ungdoms förebild Mahatma Gandhi och levde ett liv i materiell enkelhet, men rikt i anden och inriktat på att bistå andra.

Vi som känt Bhikhu har förlorat en oersättlig vän och inspiratör. Vi ska vårda och hylla minnet av en ödmjuk man som tillsammans med sina närmaste gav all sin tid och kraft åt hembygden. Dharampurprojekten blev en framgångssaga och Bhikhus livsverk: att lyfta de fattigaste av fattiga. Vi delar hans kärlek till Dharampur. Våra omsorger och vårt stöd fortsätter.    
/ TUFF genom Lisa Norgren Benedictsson, ordförande


Vill Du hylla Bhikhus livsgärning är det mycket välkommet med ett bidrag till skolorna i Dharampur: TUFF:s insamlingskonto pg 79 36 36 -2
eller Swish 123 345 00 87. Märk gåvan med "Bhikhu". Tack!


 

NYA GÅVOKORT
TILL FÖRMÅN FÖR SKOLPROJEKTET I DHARAMPUR, INDIEN


Fyra versioner:
- Istället för en blomma
- För att gratulera
- Till minne av
- Gåvokort (neutralt)

 


Beställ via mail kontakt@tuff.nu 
eller telefon Lisa 0708 764 373.
Valfritt belopp.
Pg 79 36 36 -2 eller Swish 123 345 00 87.
 

Layout: Ebba Svenskog
Foto: Lisa Norgren Benedictsson
alt VPSS, Dharampur. 

Tips:
Dessa gåvokort kan t ex användas vid avtackning av en lärare, för att hylla en nybakad student, välkomna en ny kollega, vid middagsbjudning... 

Varenda öre går oavkortat till Dharampur-
skolorna! Alla vi i TUFF arbetar ideellt. 


SUCCE´ FÖR KUMLA SKOLAS DAGSVERKE !

107 893 kr drog elever och personal in till systerskolorna i Dharampur, Indien! Detta var Kumlas comeback i sin stolta traditionen av dagsverken med start 1968!

7 juni ägnades hela dagen åt olika former av arbete: i textilslöjden syddes specialdesignade tygkassar, i träslöjden gjordes stiliga skärbrädor, i hem-kunskapen bakades det härliga bullar, bössor skramlades osv.

Alltihop tillsammans blev ett helt fantastiskt resultat och ett väldigt viktigt ekonomiskt stöd till skolprojektet i Dharampur. Vill Du bidra till Kumlas insamling kan Du swisha TUFF 123 345 00 87 eller göra insättning till pg 79 36 36 -2. Suveränt bra jobbat, Kumla skola!

Nu är det sommarlov både i Tyresö och Dharampur!

 Bevara Sveriges alliansfrihet! Nej till NATO-anslutning!
Följ Sv Freds inlägg i debatten om det säkerhetspolitiska läget


Den senaste tiden har TUFF:s moderorganisation Svenska Freds varit intensivt aktiv i media och på gator och torg för att skapa en mer  nyanserad diskussion om hur man bäst ska bemöta det nya säkerhets-politiska läget i kölvattnet av Rysslands invasionkrig i Ukraina.

"Varför framställs det som att kriget är på ingång även i Sverige? Och varför är fokus på ensidigt militära lösningar?" Om detta kan man höra i Fredspodden #14 på Sv Freds hemsida www.svenskafreds.se 
Under rubriken "Svenska Freds i media" kan man ta del av ytterligare en mängd debattartiklar och intervjuer i radio och TV.  
 

Efterlängtad avlastning i Dharampur, Indien 

Våra främsta samarbetspartners för projekten i Dharampur har sedan starten i mitten på 1980-talet varit makarna Bhikhu och Kokila Vyas. Bhikhu har skött finanserna och kontakterna med donatorer och sam-arbetspartners. Kokila har burit det pedagogiska ansvaret för de sex skolorna och väglett lärare, rektorer och elever. Makarna har ägnat större delen av sina vuxna liv åt projekten i Dharampur, men har nu passerat 80 respektive 90 år och de har länge önskat avlastning. 

Nu har Kokila funnit en ny medarbetare, Maya, som har en lång erfaren-het som pedagog, senast som rektor för en skola utanför Bombay. Hon har följt Kokila en dryg månad och stiftat bekantskap med skolorna i Dharam-pur och till allas glädje bestämt sig för att flytta in permanent i det hus som Bhikhu och Kokila haft i Bilpudi. Bhikhu har redan flyttat tillbaka till det gamla hemmet intill den lilla staden Valod där det är närmare till all sorts service. Kokila åker lite fram och tillbaka mellan Bilpudi och Valod. Tanken är att Maja successivt ska ta över efter Kokila och hittills ser det lovande ut.  
 

Maya (i ljus klädsel) tillsammans med elever på en av skolorna i Dharampur.
Maya (i ljus klädsel) tillsammans med elever på en av skolorna i Dharampur.
Sylvia Ljungdahl vid ett av alla bokbord som TUFF arrangerat.
Sylvia Ljungdahl vid ett av alla bokbord som TUFF arrangerat.

TUFF:s årsmöte lördag 19 mars 2022...
... ägde rum i vår lokal på Myggdalsvägen 80 nb, Tyresö. Tack alla som slöt upp! Så trevligt att kunna träffas "live" i lokalen igen! Åsne Lieden agerade mötesordförande, som vanligt med bravur. Tack för det!

Sylvia Ljungdahl avgick ur styrelsen efter att ha varit aktiv i omkring      40 år! Vi kan inte nog tacka Sylvia för all den tid och engagemang som hon har lagt ned på TUFF. Hon har varit enormt viktig för TUFF:s verk-samhet. Vi hoppas att fortsatt få se henne som intresserad medlem vid våra olika arrangemang framöver.

I övrigt omvaldes sittande styrelse: Lisa Norgren Benedictsson (ordf), Ingrid Renström (vice ordf + kassör), Erika Husberg (sekr), Fernando Quiroga, Magnus Wiberg samt adjungerad Bitte Isacsson. 
Anders Tunevi och Eija Räty ställer upp även i fortsättningen som revisor resp revisorsuppleant. Det är vi mycket tacksamma för!

Läs Verksamhetsberättelsen för 2021 här
 

Återigen: skolorna i Dharampur, Indien, öppnade
Nu har "våra" skolor i Dharampur öppnat igen! Området har varit för-skonat från Corona en längre tid. Vi hoppas att det så ska förbli och att lärarna framöver i lugn och ro ska få möjlighet att planera återhämtningen av de förlorade studierna.

Här nedan ses elever under ett yogapass nyligen på en av skolorna. 
(mars 2022)


Demonstration för fred i solidaritet med Ukraina
 "Allt som krig kan göra, kan fred göra bättre!"
TUFF var på plats i söndags 20/2-22 när Svenska Freds arrangerade en demonstration för fred. Talade gjorde bl a ordförande Agnes Hellström, Lusine Djanyan/Pussy Riot-medlem, Eva Zillén/Kvinna till kvinna.
Gott att höra var att det i Ryssland har arrangerats demonstrationer mot krig och för fredliga lösningar av Ukraina-krisen.

För mer info och senaste nytt: se vidare www.svenskafreds.se 


FN:s konvention för ett kärnvapenförbud 1 år i dag!

Ettårsfödelsedag 22 januari 2022 för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen!122 länder röstade "Ja" i FN (även Sverige), 86 länder har skrivit under avtalet och 59 länder har ratificierat det. Sverige har ännu inte skrivit på. Ändå: HURRA!! Fortsättning följer!

Januari 2022: Indien stänger alla skolor

Nu har skolorna i hela Indien fått stänga - igen - efter regeringsbeslut.
En ny våg av COVID-19 är på gång. Byarna i Dharampur är ännu för-skonade, men i staden Valod har det börjat.

Våra samarbetspartners är förstås oroliga. Det var ju så sent som i september -21 som skolorna kunde öppna igen efter 18 månaders nedsläckning (åk 1-4 har varit stängda hela tiden) och man har mycket
att ta ikapp, trots att lärarna vandrat ut till barnen i byarna och hållit "street schools". Just nu pågår möten mellan våra samarbetspartners
och lärarna om hur man ska hantera den nya stängningen.

Distansundervisning går inte att genomföra eftersom det saknas både datorer och el och elevernas föräldrarna saknar själva skolutbildning och kan inte hjälpa till.


Hälsningar från Dharampur, Indien, januari 2022
 

Några nya foton med Bhikhu Vyas som sedan 1980-talet varit TUFF:s kontaktperson för Dharampurprojekten. Här ses han tala vid en före-läsning på Gandhi University, Vedchhi. På nästa foto är han på väg in på mottagning för att få sin påfyllnadsdos mot COVID-19. Han är nu över 90 år, men still going strong och uppdaterar oss via mail så gott som varje vecka. Hustrun Kokila Vyas ansvarar för skolorna inom projektet. Som nummer två från vänster på ovanstående foto ses också ordföranden i den lokala NGO:n VPSS som TUFF samarbetar med: Tarla Shah. 
 


Julkortsförsäljningen...
... inbringade 2 660 kr. Stort tack till alla som köpte!
Alla intäkterna går oavkortat till skolprojekten i Dharampur!
 


Hösten -21: Vill Du rädda en skola? Dharampur behöver vår hjälp!

För drygt 45 år sedan byggdes 6 skolor i det utfattiga Dharampur, tack vare svenska skolors dagsverken och andra generösa gåvor. Under många år stod TUFF för driften till 100 %. Allt eftersom har lokala indiska donatorer klivit in, men fortfarande är 2 skolor helt beroende av oss. 

Skolorna i Indien har startat igen efter pandemin (förutom för de yngsta barnen som myndigheterna fortfarande vill hålla hemma). Dessvärre har våra insamlingar inte räckt till i år. Allt färre svenska skolor mäktar med att arrangera dagsverken och pandemin har försvårat möjligheterna för de som försöker. Resultatet blev att vi bara kunde sända 100 000 kr istället för det vanliga dubbla beloppet. En av våra skolor, Girivan Primary school i byn Vankhas, kunde därför inte öppnas och rektorn såg sig tvungen att söka annan tjänst. Elever har tills vidare förts över till andra skolor. Vi kämpar för att skolan ska kunna öppna igen. 

Bli månadsgivare till stöd för skolorna!
Vi behöver hitta andra sätt att stödja skolorna i Dharampurprojektet. Efter ett förslag från en TUFF-medlem öppnar vi för månadsgivande. Vi har sänt informationsbrev och en affisch till samtliga rektorer i Tyresö och vädjat att de ska anslå detta i personalrummen. Vi hoppas och tror att det ska finnas lärare och annan personal här som är beredda att stödja utbildning för barn i mindre lyckligt lottade områden. Vi hoppas också att det finns TUFF-medlemmar som vill bidra. 

Valfritt belopp sätts in månadsvis på TUFF:s insamlingskonto 79 36 36-2 eller via swish 123 345 00 87. Det är förstås även välkommet med en engångsgåva, även om månadsgivande ger en bättre möjlighet att planera ekonomin och verksamheten i Dharampur.
 

Till minne av Monica Schelin 1939 - 2021

Monica Schelin somnade in för gott den 14 september 2021. De sista åren förmörkades av demens-sjukdom, men Monica behöll ändå länge sitt ljusa sinne. Hon var duktig på att njuta av stunden och skrattet låg alltid nära.

Till TUFF kom Monica genom sitt arbete som uppskattad kurator på Nyboda skola. Elever och personal på Nyboda var mycket engagerade i dagsverken och andra TUFF-insamlingar till förmån för eftersatta byar i Indien. Monica klev snabbt in i det ideella arbetet och tillsammans med livskamraten Åke Sandin blev hon TUFF och fredsrörelsen trogen livet ut med full aktivitet. Deras Radio TUFF- program med nyheter och intervjuer är legendariska och nogsamt sparade för eftervärlden genom Tyresöradions digitala arkiv.

Monica axlade genom åren många uppdrag inom TUFF:s styrelse. Hon var länge kassör för föreningskontot och hon var i flera perioder både ordförande och vice ordförande. Hon var den som alltid hade koll på allting och den som vi andra frågade. Hon organiserade och administrerade. Hon var en klippa att luta sig emot. Med effektivitet och charm lyckades hon många gånger lösa kniviga situationer....

Läs hela texten under fliken Om TUFF/Minnesord

"TEACHER´S DAY" I DHARAMPUR

5 september firas varje år "Lärarnas dag" till minne av Indiens tidigare president Dr Radhakrishnan som styrde 1962-1967. Han var filosof och professor och undervisade både i Indien och i England. 

Fotot ovan är från firandet i Vananchalskolan. Som synes är det fort-farande regnperiod. Nedan ses foto på några elever som fick pröva på
att vara lärare för en dag i Tamachadiskolan.

Floden som rinner genom Dharampur. riktigt högt vatten under regnperioden.
Floden som rinner genom Dharampur. riktigt högt vatten under regnperioden.

SKOLSTART IGEN I DHARAMPUR - MEN PROBLEMATISKT

Nu i augusti - september -21 återupptas undervisningen i Indien efter 18 månaders uppehåll på grund av pandemin. Man hade visserligen en kort period av öppna skolor i början av året, men tvingades stänga igen när andra vågen kom. 

Under nedstängningen har lärarna varit verksamma genom att ta sig
runt bland de utspridda bergsbyarna och uppsöka sina elever, försöka ha lektioner i små grupper utomhus och ge skoluppgifter att utföra till nästa gång man ses. 

Myndigheterna gav klartecken för nystart först för de äldre eleverna och undan för undan till övriga. Nu verkar samtliga nivåer vara igång. Tyvärr är det som vid förra nystarten att vissa elever saknas. Under uppehållet har de sökt anställning nere i staden och det är tveksamt om de kan lockas tillbaka till skolbänken. 

Våra samarbetspartners, de idella föreningarna VPSS och Van Path, har med Kokila Vyas (gift med vår kontaktperson Bhikhu Vyas) i spetsen förberett lärarna på hur man ska tackla utmaningen att återuppta skol-arbetet efter så långt uppehåll. Specialiserade pedagoger har bjudits in. Fotot ovan är från en av dessa fortbildningsdagar (Bhikhu ses i stol längst bak i rummet). 

Mycket bekymmersamt är också att TUFF:s intäkter drastiskt har minskat de senaste åren. Skolprojektet i Dharampur drogs igång på 1980-talet och TUFF var under den första tiden ensam finansiär. 6 skolor byggdes. Med åren har flera lokala företagare och grupper gått in som finansiärer, men fortfarande är TUFF:s andel viktig och motsvarar driften av två skolor. Tyvärr är det numera bara få svenska skolor som mäktat med att upp-rätthålla traditionen med dagsverken till förmån för Dharampur och pan-demin har omöjliggjort vanliga insamlingsarrangemang. Just nu diskuteras i Dharampur ev stängningar av skolor; mycket sorgligt!

TUFF behöver finna nya insamlingssätt och planerar en kampanj för månadsgivande till stöd för skolprojektet i Dharampur. Mer information kommer snart.

Läs Bhikhu Vyas senaste Bulletin. Finns även under "Projekt Indien"


13/8 -21 OBS: INSAMLINGEN TILL NIMA-STUDENTEN AVBRUTEN!

Med bedrövelse mottog vi igårkväll beskedet att pojken Rohidas har hoppat av sina så hett efterlängtade studier vid Nima-universitetet, redan första dagen. Trots att hans tidigare skolresultat vida överstiger många av de andra Nima-studenternas, verkar mötet med den här världen ha blivit honom övermäktigt, en kulturell och social chock, vilket inte alls är att förvånas över, men ändå en besvikelse när han var så nära sin dröm.

Vi vet att han är i fortsatt goda händer och får allt stöd som kan ges. Han har sedan många år fått vägledning av en kvinna som är aktiv i Van Path, den ideella organisation som TUFF samarbetar med sedan decennier.
Hon lånade ur egen ficka ut pengar till inträdesavgiften (i väntan på insamlingen) och hon körde Rohidas i sin bil till universitetet den första dagen. Vi i TUFF känner oss trygga med att hon även fortsättningsvis kommer att stödja och vägleda Rohidas. Vi vet att han har ett erbjudande om att bli handledare på sin tidigare skola, men mer vet vi inte i nuläget.

Insamlingen för att täcka pojkens studieavgifter och hostelkostnader har inbringat 16 800 kr! Vi tackar å det varmaste alla som ställt upp och bidragit! Normalt gör inte TUFF insatser för enskilda personer. Vår policy
är att stödja långsiktiga projekt enligt hjälp till självhjälp-principen. Här gjorde vi ett undantag, i en unik situation.

Som läget är nu - Rohidas verkar fast övertygad om att han inte kan följa undervisningen och han är ingen impulsiv person - tänker vi i TUFF att vi överför de insamlade pengarna till grundskolan Vaghval där Rohindas gick som barn. Vaghval är en av de numera två skolor som drivs med TUFF-insamlade medel (Från början byggde vi 6 skolor, men 4 drivs numera genom lokala donatorer). På grund av minskade/uteblivna bidrag från svenska tidigare donatorer, riskerar Vaghval att stängas. Just nu är alla grundskolor i Indien fortsatt stängda p g a pandemin och TUFF tänker under hösten arbeta för att finna nya sätt att samla in pengar för driften av Vaghval framöver. De nu insamlade pengarna skulle kunna bli en bra grundplåt och alltså fortfarande komma unga skolelever i Dharampur tillgodo. Om någon som lämnat bidrag till insamlingen önskar åter-betalning, så ordnar vi förstås det; hör av Er via mail: kontakt@tuff.nu

Än en gång stort tack till alla som med varmt hjärta har bidragit!
 


13/8-21: OBS! INSAMLINGEN AVBRUTEN: SE INFO OVAN!
5/8-21: AKUT INSAMLING TILL STUDENT I DHARAMPUR!


19-årige Rohidas har blivit antagen till Nirma University - det bästa i Gujarat, Indien! Han växte upp i en liten lerhydda i fattiga Dharampur och gick grundskolan i Vaghval school, en av de 6 skolor som TUFF varit med att bygga och driva. Rohidas är en enastående begåvning och gick nyss ut gymnasiet, teknisk linje, med 9,8 av 10 poäng.

Rohidas har nu chans att gå denna 2-åriga utbildning "mechanical engineering", men familjen lever under mycket små omständigheter och har inga möjligheter att bekosta pojkens vidare studier. Undervisning + boende på ett hostel kommer gå på ca 30 000 SEK/år. Kan vi hjälpa till?

Swisha TUFF 123 345 00 87 eller använd insamlingskonto pg 79 36 36-2. Märk med "Rohidas". Om vi är många som ger, kan det bli ett bra bidrag!

Andra året på universitetet har han möjlighet att söka statligt stipendium.
(Fotot ovan är tagit i våras på Rohidas gamla skola Vaghval school i Dharampur.)

  

Stort reportage om TUFF

Tidskriften Folket i Bild/Kulturfront ägnar hela det senaste numret åt fredsfrågor. Bland annat finns ett stort reportage om TUFF och intervjuer med tre tuffare: Åsne Liedén, som är en av grundarna av TUFF, Lena Sandin, dotter till två av grundarna och själv aktiv, samt Lisa Norgren Benedictsson, nuvarande ordförande i TUFF. Kul läsning!
Reportaget om TUFF gjordes av Paula Westerberg.

Sista etappen i Arusha, Tanzania: en förskola  

TUFF har lämnat ett bidrag om 10 000 kr till uppförandet av en förskola utanför Arusha i norra Tanzania, vid foten av Kilimanjaro. Det är sista etappen i det barncentrum som vi tidigare har stöttat. Lokalbon Caroline Nicholas öppnade sitt hem för föräldralösa barn 2007. I Tanzania lever 5,8 % med HIV/Aids och många barn förlorar tidigt sina föräldrar. Caroline insåg att hennes privata hem inte räckte till och startade organisationen Econef för att kunna bygga ett riktigt barncentrum i närområdet.

Genom personliga kontakter startades senare Econef Sweden för att stödja verksamheten ekonomiskt med insamlingar. Arkitekter och Ingenjörer utan gränser har hjälpt till och nu finns på plats ett barnhem med skola (öppen för alla barn i området), bibliotek och lekplats. Jordbruk och djurhållning gör att man håller på att bli självförsörjande.

Man har välkomnat volontärer och besökare och semestrande TUFF-med-lemmar har passat på att hälsa på. Det är en mycket väl fungerande och imponerande verksamhet. Förskolan, den sista etappen, beräknas stå färdig 2022. Gå gärna in på hemsidan http://econef.org och ta del av mer info och många foton! På fotot här ses Caroline och några av barnen.
 


Nytt tak på plats i Vaghval primary school, Dharampur, Indien

Glada nyheter från Dharampur: nu är taket utbytt på den byggnad i Vaghval primary school som blev så illa åtgången under cyklonen i maj. Tursamt nog avslutades takrenoveringen precis i tid! Redan dagen efter kom regnet! Monsunperioden startade lite tidigare än vanligt i år.

Även kring COVID19-situationen är nyheterna goda. Den andra vågen verkar nästan vara över i Dharampur och Valod. Lärarna har återvänt till skolorna och håller just nu på att planera kommande undervisning. Man hoppas att kunna välkomna eleverna snart. 
 


TUFF i Tyresöradion 91,4 Mhz

Nu kan man lyssna på när Leif Bratt intervjuar två deltagare i TUFF:s Integrationsprojekt. Också TUFF:s ordförande deltar: 
www.tyresoradion.se/3477

OBS att det är dessa två genomtrevliga och hårt kämpande killar som med ljus och lykta söker ny bostad. Sista maj stängs nämligen det kommunla boendet. Om Du har rum eller lägenhet att hyra ut, maila kontakt@tuff.nu


17 maj -21: Indiens västkust drabbad av ovanligt kraftig cyklon

I måndags, 17 maj, drabbades västra Indien av den kraftigaste cyklonen sedan -98, med en fart av 205 km/timme och stor förödelse och många döda som följd, bland annat i kuststaden Bombay.

Cyklonen drog även in över Dharampur, där TUFF har sina systerskolor. Det rapporteras om nedfallna träd och el-ledningar samt skador på
många byggnader i byarna, men inga allvarligare personskador. Särskilt drabbad är byn Vaghval, som ligger högt uppe på ett berg. Även förra året blåste ett skoltak av just där. Skolbarnen i området befinner sig sedan tidigare i hemmen på grund av pandemin. "Luckely we are saved from a big catastrophe", skriver vår kontaktperson Bhikhu Vyas i dag och berättar fortsättningsvis att det regnar tungt med mycket kraftiga vindar även i dag.  
 

Foto från 17/5: Vaghval primary school  med avblåst tak.
Foto från 17/5: Vaghval primary school med avblåst tak.


”Jag föredrar fattigdom på landsbygden framför fattigdom i staden”

Indisk landsbygd klarar sig bättre under Coronavåren "
Rubriken kommer från en artikel publicerad i den svenska tidskriften Sydasien. Bhikhu Vyas ger här sin förklaring till varför de mindre orterna och byarna klarar sig bättre än städer och tätorter. Dessutom är det en intressant sammanfattning och reflektion över det framtidsprojekt som startades i Dharampur för ca 40 år sedan och som Tuff stött ekonomiskt under alla år. Artikeln finns förutom via länken även under fliken ”Projekt Indien”, ”Corona Landsbygd”


Bakslag i Indien. Ny våg av covid19. Skolorna stängda igen.

Indien klarade den första vågen av covid19 förvånansvärt bra och efter hårda restriktioner och nedstängningar öppnades samhället igen efter ungefär tio månader. Dessvärre har det kommit en andra våg, nu också med muterat virus som verkar vara än mer aggressivt med snabb smitt-spridning.

Genom vår kontaktperson Bhikhu Vyas får vi ständiga uppdateringar. Avgångsklasserna, som befunnit sig i Surat för intensivundervisning inför nationella proven (ditbjudna av en lokal ideell förening), har tvingats avbryta vistelsen och återvända till hembyarna i Dharampur. Samtliga skolor är stängda igen. Oroande är också rapporterna om att smittan nu börjat nå ut till landsbygden. Dharampur är inte längre förskonat. Läs Bhikhus senaste bulletiner under fliken "Projekt:Indien" härovan. 
Se TV4s inslag där en av Bhikhus vänner uttalar sig om den svåra situationen i Surat, https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13338963


100 mangoplantor till minne av MajBritt Theorin

Fredsaktivisten MajBritt Theorin (1932-2021) avled 6 april efter ett långt liv i fredens tecken. Det är med beundran och tacksamhet som vi minns MajBritts engagemang.Hon satt som socialdemokratisk politiker i riks-dagen 1971-1995 och ledde dessutom den svenska nedrustnings-kommissionen 1982-1991. Efter åren i riksdagen verkade MajBritt i europaparlamentets utskott för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor fram till 2004. Hennes insatser har varit ovärderliga. Ända fram till sin
död var hon fortsatt aktiv för freden och delade med sig av sin djupa kunskap och entusiasm. 

MajBritt var också TUFF-medlem och ställde upp som föreläsare hos oss. Vi hyllar MajBritts minne och gärning genom att låta plantera 100 mango-träd i Dharampur/Kaprada i Indien. Detta TUFF-projekt vet vi låg MajBritt varmt om hjärtat. 
 

TUFF:s årsmöte 20 mars 2021

Mötet genomfördes via zoom på grund av pågående pandemi. Verk-samhetsberättelsen för 2020 finns nu att läsa här ovan, under fliken "Om TUFF". Hela styrelsen, liksom revisorer, fick förnyat förtroende för 2021.  
 

INDIEN mars/april -21:
Intensivstudier i Surat


Dharampur-eleverna i grundskolans 10:e och sista årskurs har genom välvilliga människor i den stora hamnstaden Surat blivit inbjudna dit för 6 veckors särskild intensivträning av erfarna lärare.  

Eleverna hämtades i bussar och man ska försöka inhämta så mycket som möjligt av den under-visning som eleverna missat under skolornas 9-månaders nedstängning på grund av pandemin. Eleverna bjuds också på boende och måltider. I maj kommer de nationella proven som är så helt avgörande för att få studera vidare på gymnasiet. Håll tummarna!!


INDIEN mars -21:
Bhkihu och Kokila vaccinerade


Våra samarbetspartners och vänner i Dharampur, Bhikhu och Kokila Vyas, fick vaccin mot covid19 i mars. Skönt att höra! Bhikhu är drygt 90 år nu och Kokila lite yngre.

Vi får var och varannan vecka uppdateringar om skolprojekten via Bhikhu och Kokila är som vanligt mycket aktiv och åker runt och besöker skolorna. 

När det gäller pandemin har det varit lugnt i Dharampur, medan läget i städerna runtomkring,  t ex Surat, verkar ha en ökande kurva. 


TUFF:s Integrationsprojekt. BOENDE EFTERLYSES!

I maj 2021 kommer Tyresö kommun att stänga boendet för nyanlända
vid brandstationen, Vintervägen. Tre av våra deltagare i Integrations-projektet riskerar då att bli bostadslösa. Killarna är i 20-årsåldern. De studerar alternativt yrkesarbetar och vi som känner dem sedan flera år genom Integrationsprojektet kan gå i god för dem; trevliga ambitiösa killar med lugnt leverne. I första hand söker de egna lägenheter eller avskilda uthyrningsdelar med eget kök, toa och dusch.

Hör av Dig om Du kan hjälpa till! Maila: kontakt@tuff.nu
 

Indien, febr 2021: skolor nyöppnar, men elever har hoppat av

Från Dharampurskolorna har vi fått höra att allt fler skolor öppnar igen. De har varit stängda nästan ett år. I delstaten Gujarat, där Dharampur ligger, har man inga fall av covid19 längre och undan för undan välkomnas eleverna tillbaka igen. Dessvärre har man upptäckt att cirka 10 flickor, som bodde på Girl´s Hostel och studerade vid gymnasieskolorna nere i staden, under uppehållet har gift sig, påtryckta av föräldrarna som såg en oviss framtid och var bekymrade över försörjningen. Kokila Vyas, tidigare rektor för lärarinneseminariet och en av våra kontaktpersoner, har haft enskilda samtal med samtliga flickor på Girl´s Hostel och hållit brandtal om vikten av en egen utbildning och försörjningsmöjligheter , liksom de negativa effekterna av tidiga äktenskap. Hon har givit dem sitt privata telefonnummer och lovat att stödja dem om familjerna skulle sätta press också på dem att hoppa av studierna och istället gifta sig. 

Också bland de yngre barnen i grundskolan har man konstaterat avhopp. Dessa barn arbetar nu som daglönare med manuellt arbete i de när-liggande fabrikerna. Hos våra samarbetspartners är oron stor för att skolprojektets positiva utveckling bryts och att man istället backar
- efter 32 framgångsrika år. 
 

22 januari 2021: FN-avtalet om kärnvapenförbud har trätt i kraft!

75 år efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki är nu äntligen detta avtal i hamn! Det är en helt fantastisk framgång för fredsrörelsen som kämpat så länge. Avtalet är bindande för de 50 stater som har anslutit sig och framöver räknar man med att fler och fler länder kommer att hänga på. Läs mer om detta på www.icanw.org och www.icanw.se
 

Nytt från Dharampur januari 2021

Från vår indiske samarbetspartner Bhikhu Vyas har vi fått veta att myndigheterna i delstaten Gujarat i måndags 11 januari lät öppna skolundervisningen för avgångsklasserna år 10 (grundskolan) och år 12 (gymnasiet). Beslutet är omgärdat av en massa regler och restriktioner,   bl a måste eleverna medföra ett samtyckesintyg från föräldrarna.

Oron är stor bland lärarna.  Resultaten i "våra" skolor i Dharampur brukar vara mycket goda. Oftast klarar samtliga elever examen och blir behöriga att fortsätta på gymnasiet. Efter ett uppehåll på 9 månader har man nu bara 3 månader på sig att förbereda avgångsklasserna i Tamachadi och Vaghval för de nationella proven i maj. Undervisning kommer därför att ske även på helgerna och några lov kommer det inte bli tal om.

Lärarna har gjort vad de kunnat under skolstängningen genom att själva ta sig ut till sina elever i de spridda byarna och bedriva undervisning i små grupper. I flera byar har det etablerats fasta mötesplatser för studier. Istället för det vanliga internatlivet  har det blir "minidagskolor" eller "street-schools", men man når naturligtvis inte upp till ordinarie under-visningsnivå. För alla årskurser utom avgångsklasserna fortsätter detta system i väntan på nya direktiv från myndigheterna.
 Hälsningar från Dharampur, Indien

Från vår kontaktperson för systerskolorna i Dharampur, Bhikhu Vyas,
har vi fått uppdateringar. Området är fortfarande förskonat från allvarliga fall av Covid19. Skolorna är dock fortsatt stängda och eleverna - som vanligtvis bor på skolorna -  är hemma hos sina familjer. Eftersom el
oftast saknas och distansundervisning med hjälp av datorer inte är möjligt, har de engagerade lärarna nu börjat ta sig ut till de mycket spridda byarna uppe i bergen och söker upp sina elever. Man har genomgångar och ger eleverna arbetsuppgifter som följs upp nästa
gång. Eleverna är som vanligt väl motiverade och flitiga.  
 


En historisk milstolpe för en kärnvapenfri värld!

På självaste FN-dagen den 24 oktober 2020 ratificierade Honduras FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen! Dagarna innan hade Tuvalu, Jamaica och Nauru också gjort det, vilket alltså betyder att 50 nationer nu har ratificierat konventionen som därmed inom 90 dagar ska träda i kraft som internationell lag omfattande de länder som skrivit på. När processen väl har kommit så långt visar tidigare erfarenhet att trycket ökar betydligt på övriga länder att också ansluta sig. 

 


Malaysia tog klivet!

Heja! Hurra! I dag onsdag 30 september blev Malaysia 46:e land att ratificiera FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen!

Nu saknar det bara fyra till - sedan träder konventionen i kraft!


 


Tidigare ledare på toppnivå skriver öppet brev:
Signera FN-konventionen och förbjud kärnvapen!


Det är faktiskt nästan som i sången "I natt jag drömde":

Två före detta generalsekretare för NATO, f d premiärministrar i Canada, Japan, Italien och Polen, f d presidenter i Albanien, Polen och Slovenien, mer än två dussin f d utrikesministrar, mer än ett dussin f d försvars-ministrar, en f d general-sekreterare i FN och en f d utrikesminister i Sydkorea - alla dessa, totalt 56 tidigare ledare på toppnivå, har i ett öppet brev i New York Times uppmanat sina nuvarande regeringar att signera och ratificiera FN-fördraget mot kärnvapen! Det saknas i nuläget endast
5 länder för att få igenom fördraget. (Sverige har ännu inte signerat...)

ICAN / International Campaign to Abolish Nuclear Weapons/ fortsätter att kämpa vidare. 2017 fick de Nobels fredspris för sitt arbete för en kärn-vapenfri värld. När 50 länder har ratificierat FN-konventionen, träder den
i kraft. Precis som tidigare vid kampen mot kemiska vapnen och land-minor, kommer detta att sätta hård press på de länder som innehar dessa vapenslag.

Se vidare 20 september 2020, New York Times

TUFF är genom vår riksförening Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen en del av ICAN. Se vidare www.icanw.se och www.icanw.org och www.svenskafreds.se


 

Foto från okt 2019: tältsamling utanför murarna till Morias flyktingläger på Lesbos.  Observera lastpallarna som lagts under tälten för att undvika regnvattnet som ibland forsade nedför sluttningen. I barackerna till vänster bedrev volontärer rådgivning kring medicinska frågor och asylärenden.  Allt är nu nedbrunnet.  Foto: Lisa Norgren Benedictsson
Foto från okt 2019: tältsamling utanför murarna till Morias flyktingläger på Lesbos. Observera lastpallarna som lagts under tälten för att undvika regnvattnet som ibland forsade nedför sluttningen. I barackerna till vänster bedrev volontärer rådgivning kring medicinska frågor och asylärenden. Allt är nu nedbrunnet. Foto: Lisa Norgren Benedictsson


Nödläge för flyktingar efter branden i Moria. Insamlingar pågår. 

Det ökända flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos brann ner till grunden natten den 8 september 2020. Den gamla militärförläggningen, byggd för cirka 3000 personer, började 2015 att användas som flyktingläger, men blev snabbt överfullt och lägret fortsatte att växa i de gamla olivlundarna utanför murarna; tält, skjul och kojor. Som mest har lägret rymt långt över 20 000 personer och kritiken har varit hård över de undermåliga levnadsförhållandena där hundratals personer tvingats dela på en toalett och där man måst köa i timmar för en matranson. Väntan på att få sitt asylärende prövat har uppgått till år. Frustrationen, förtvivlan och apatin har ökat med tiden och den pressade situationen har lett till ökade konflikter och våld-samheter, liksom självskadebeteenden och självmordsförsök. Coronapandemin gjorde dessutom att flyktingarnas rörelsefrihet begränsades och alla fruktade vad som skulle hända vid ett utbrott av corona. Moria var en krutdurk som hotade att explodera när som helst. Nu har hela lägret ödelagts av flera bränder som troligtvis varit anlagda. Mirakulöst nog har inga dödsfall rapporterats ännu. 

De 12 000 som nu bebodde lägret väcktes av branden mitt i natten och sprang ut från lägret utan möjlighet att hinna packa. De samlades längs stora vägen in till staden Mytilini där polis satte upp vägspärrar för att hindra flyktingarna att ta sig vidare. 400 ensamkommande barn togs om hand särskilt genom EU, men enligt beräkningarna finns cirka 4000 barn kvar bland de som nu har förlorat det lilla de hade och tvingats tillbringa nätterna utomhus. 

Flera organisationer och volontärer finns på plats beredda att hjälpa till, men det har hittills varit svårt att få polisens tillstånd att komma igenom avspärrningarna för att dela ut vatten, mat, filtar och andra förnödenheter samt erbjuda sjukvård. 

Många samlar också just nu in pengar för att bistå de drabbade. Genom TUFF-medlemmen och juristen Anna Benedictsson har vi fått tips om insamlingar. Anna har själv i omgångar varit volontär i Moria och kom för två månader sedan hem till Sverige efter en årslång insats för ELIL / European Lawyers in Lesvos där hon arbetat med att förbereda asyl-ärenden åt ensamkommande i lägret. I spalten till höger listas några av tipsen. I varje organisation finns samordnare som hon litar mycket på och tidigare har samarbetat nära med.

Om man tycker det är krångligt med pengaöverföringarna, kan man även swisha Anna på 07333 19 053, så för hon vidare bidraget. Märk då insättningen med "Moria". Tack!

 

Elever i en av de TUFF-stödda skolorna i Dharampur.
Elever i en av de TUFF-stödda skolorna i Dharampur.

En framgångssaga! 
Sammanfattning av Dharampur-projektet 1988-2020 

TUFF:s samarbetspartner i Indien, Bhikhu Vyas, ser i sin senaste rapport tillbaka på allt som gjorts inom projektet sedan starten 1988. Dharampur var då klassat som ett av de fattigaste områdena inte bara i delstaten Gujarat, utan i hela Indien. Från de isolerade bergsbyarna kom alarmerande uppgifter om halvsvält och allvarlig undernäring. Många människor lämnade byarna för att söka bättre levnadsvillkor i städerna.

Den ideella organisationen Van Path fokuserade därför till en början på att utveckla jordbruket. Allt har utgått från bybornas behov och egna önskemål. Byborna har också i högsta grad deltagit aktivt i de många byggena av brunnar, dammar samt terrasser för att undvika jorderosion. Genom allt detta lyckades man få en andra skörd, ibland en tredje. Senare följde program för bättre utsäde, nya grödor, inköp av arbetsbufflar och diverse mindre jordbruksmaskiner. Mangoträd började planteras och vitaminbristsjukdomen nattblindhet försvann. Bostäderna har förbättrats genom anläggande av rejäla husgrunder och hållbara tak täckta med tegel istället för blad som behövde läggas om varje år. Syftet har hela tiden varit att byarna ska bli självförsörjande med familjejordbruk och lokala verksamheter i form av skomakerier, skrädderier, cykelverkstäder, frukt- och grönsaksförsäljning och liknande. Värdefullt är att många som genomgått högre utbildning i städerna, återvänder till byarna och bidrar med sina kunskaper. Den här delen av Dharampur-projektet har i princip uppnått sina högt uppställda mål.   

Tidigt såg man också behovet av utbildning; vid starten 1988 gick nästan inga barn i skola och man påbörjade därför uppförandet av den ena skolan efter den andra. I dag finns där 6 skolor: 4 Primary schools och 2 High schools och samtliga barn i området deltar i skolverksamheten. Eftersom det är långt mellan byarna och transporterna är dåliga, bor barn och lärare på skolorna under terminerna. De rullar ut sovmadrasser på golven
i klassrummen framåt kvällarna. Fler och fler elever läser vidare på gymnasium. För flickor som studerar vid gymnasiet i stan, finns ett TUFF-finansierat Girl´s Hostel i Bilpudi. Det blir allt vanligare att eleverna fort-sätter studierna ända upp till universitetet. Många återvänder sedan till sina hembyar för att bidra till vidare utveckling. 

Vid starten för detta skolprojekt var TUFF den enda finansiären. Vårt motto har varit "Hjälp till självhjälp" och vi har med tillfredsställelse kunnat se hur alltfler lokala finansiärer har strömmat till. Fortfarande
behöver dock skolprojekten vårt stöd för att hållas igång och utvecklas. 
 
Hela detta stora projekt och utvecklingen i Dharampur är en riktig framgångssaga! TUFF har kunnat bidra till detta tack vare svenska skolors dagsverken och många generösa människors gåvor.

Följ länken nedan och läs Bhikhus egna beskrivning av arbetet - samt hans reflektioner kring det och framtiden.

Läs vidare i länken: B.Vyas Bulletiner

 
Svenska Freds riksomfattande kampanj: "TAGGA EN TRANA"

Den 6 augusti 2020 är det 75 år sedan staden Hiroshima
raserades av en atombomb. Två dagar senare släpptes
ytterligare en över staden Nagasaki.

Var med i kampanjen  ”Tagga en trana – för fred och mot kärnvapen” och ta ställning för att inga barn eller vuxna ska
dödas av kärnvapen någonsin igen.

Så här viker du tranan: https://youtu.be/g3EiUr_da6A

 

Dharampur, INDIEN, juni 2020

Vi har fått uppdaterad information från Bhikhu Vyas som är vår kontakt-person för projekten i Dharampur, Indien. 

Fortfarande har området i princip klarat sig undan COVID -19, men i landet i stort uppges situationen gå  "from bad to worse". Många människor har förlorat sina arbeten i städerna och tusentals vandrar nu till fots hela vägen till hembyarna, många ända upp mot Himalaya, även småbarnsfamiljer och gamla, bärande på allt de äger och förmår att ta med.  

Dessutom har Indien drabbats av en orkan som framför allt slog till mot de västra delarna. Dharampur drabbades och i byn Vaghval, där en TUFF-stödd skola finns, blåste plåttaket av från Girls Hostel. Ingen person kom dock till skada. Flickorna befinner hemma hos sina föräldrarna under utegångsförbudet till följd av corona. 

Bhikhus hustru Kokila, som är ledande i skolprojektet, lyckades utverka undantag från utegångsförbudet och några bybor gick samman och släpade undan taket. De kunde också lägga på ett nytt. Med start nu i juni väntas monsunperioden, så här gällde det att snabbt agera för att rädda flickornas boende innan regnet öser ner.

 

TUFF:s Integrationsprojekt

Onsdagen den 18 mars hade vi vår sista träff med Integrationsgruppen i TUFF-lokalen på obestämd tid. Till följd av coronasituationen kan vi inte längre träffas som förr. I stället har vi möten med hjälp av teknikens värld och "ses" varje onsdag genom whats up-samtal på våra mobiler. För att fortsätta att hålla kontakten och fortsätta att utveckla det svenska språket, väljer vi varje vecka ett konstverk som blir utgångspunkt för ett samtal i liten grupp, 2-3 personer i varje grupp. Vi brukar börja med att beskriva konstverket och sedan följer tolkningar och diskussioner. Ofta kommer egna personliga minnen och tankar upp och samtalen kan spinna 
vidare långt ifrån där vi började; väldigt spännande och stimulerande!

 


Svenska Freds kongress 2020

TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen håller kongress vartannat år och vi hade i år planerat att ses hos lokalföreningen i Ulricehamn. Detta fick naturligtvis ställas in p g a coronatiderna och istället höll vi kongress lördagen den 16 maj, var och en sittandes i sitt eget hem framför en datorskärm! Med hjälp av modern teknik kunde kongressen hållas och vi kunde till och med genomföra diskussioner både i smågrupper och i plenum med alla de omkring 60 deltagarna -  en ovanlig situation, minst sagt, men det fungerade faktiskt över förväntan.
Från TUFF deltog Lisa Norgren Benedictsson och Magnus Wiberg. Se foton härintill! 

Agnes Hellström omvaldes som ordförande för Svenska Freds. Se vidare www.svenskafreds.seRapport från TUFF:s årsmöte 2020

TUFF lyckades, trots då uppseglande coronapandemi, genomföra det planerade årsmötet den 21 mars. Vi följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer med 2-metersregeln, öppna fönster och dörrar på vid gavel samt slopande av den annars så trevliga traditionen med gemensam lunch. Personer tillhörande riskgrupperna, och de som kände sig krassliga, deltog i mötet via mobiltelefoner. Stort tack till Eija Räty som med kort varsel hoppade in som mötes-ordförande och effektivt tog oss igenom alla dagordningens punkter. Bland annat genomgicks Verksamhetsberättelsen, liksom den ekonomiska rapporteringen och 2019 års styrelse gavs ansvarsfrihet. 

Efter ett konstituerande möte ser den nya styrelsen ut så här:
Lisa Norgren Benedictsson, ordförande
Sylvia Ljungdahl, vice ordförande
Erika Husberg, sekreterare
Ingrid Renström, kassör
Övriga ledamöter: Fernando Quiroga, Magnus Wiberg samt som adjungerad Bitte Isacsson.
Till revisor valdes Anders Tunevi och till revisorsuppleant Eija Räty.

Vi tackar varmt de avgående ledamötena Anita Larsen, Lena Sandin och Miza Landström för deras tid och engagemang i styrelsearbetet och ser fram emot att framöver få träffa dem som aktiva deltagare i TUFF:s kommande aktiviteter.

 

    Aktuellt         


Styrelsemöte torsd 12 jan kl 18 
Alla medlemmar är hjärtligt väl-komna. TUFF-lokalen på Myggdals-vägen 80 nb, Tyresö. 

Vill du bli medlem?
Gå in på riksföreningens hemsida
www.svenskafreds.se 
och tryck på knappen "Bli medlem"!
240 kr/år gäller för medlemskap både i riksföreningen Sv Freds och lokalföreningen TUFF tillsammans.
Glöm inte kryssa i att Du vill tillhöra just TUFF! 

Redan medlem?
Har Du betalt 2022 ?

OBS att det är vår moderförening Svenska Freds som genom sitt kansli hanterar medlemsavgifterna.

För 240 kr blir man medlem i både lokalföreningen TUFF och i moder-organisationen Svenska Freds ihop.
Insättning av medlemsavgift görs via
Sv Freds bg 901-08 51 eller
Swisha 901 08 51 


Vid ev frågor eller problem vid inbetalning, kontakta Miriam på
Sv Freds kansli tel 070 763 48 52
eller maila info@svenskafreds.se 

TUFF:s vänner
Om man vill stödja TUFF:s projekt utan att vara fullvärdig medlem i TUFF/Sv Freds, betalar man 240 kr till TUFF:s pg 160 137 -6 eller via Swish 123 345 00 87. 
Då blir man registrerad bara lokalt i TUFF som gåvogivare. Man får alla våra utskick och inbjudningar, men man är inte valbar till styrelsen och ej medlem i Sv Freds. 

Vill Du ge TUFF en gåva? 

Föreningskontot pg 160 137-6    Pengarna går till föreningens om-kostnader (lokalhyra, kopiering, hemsida, frimärken osv).

Insamlingskonto pg 79 36 36-2
Pengarna går till projekt, ex mango-träd, skolor i Indien, Integrations- projektet eller till fria ändamål. Insamlingskontot har också Swish 123 345 00 87.
Enkelt med Swish på mobilen.
Skanna QR-koden eller använd numret  123 345 00 87
Ange särskilt ändamål, om Du vill.


OBS!
Varenda krona går oavkortat till ändamålet.

Alla i TUFF arbetar helt ideellt utan någon ersättning.

 

Foton från Kumla dagsverke: Lena Mansfield
Foton från Kumla dagsverke: Lena Mansfield
Maj Britt Theorin , legendarisk fredskämpe och dessutom TUFF-medlem, kommer nu postumt ut med sina memoarer. Boksläpp på ABF-huset, Sveavägen 41,  Sthlm , torsdag 9 juni kl 18.
Maj Britt Theorin , legendarisk fredskämpe och dessutom TUFF-medlem, kommer nu postumt ut med sina memoarer. Boksläpp på ABF-huset, Sveavägen 41, Sthlm , torsdag 9 juni kl 18.


Integrationsprojektet
Sedan starten 2017 har ungefär 55 nyanlända deltagit i vårt integra-tionsprojekt där vi varje onsdags-kväll samlas för att träna svenska och utbyta erfarenheter. 

De flesta i vår första grupp har vid det här laget klarat av SFI-studierna och genomgått eller genomgår just nu diverse yrkesutbildningar. Flera har också ordnat jobb och bostad. Några har fått hit sina familjer från hemlandet. Behovet av stöd från oss är inte längre så stort, så under hösten 2022 startade vi en ny grupp, samtidigt som vi finns tillgängliga när behov uppstår för de som varit med från starten. 

Vi har också fått välkommen på-fyllning av två nya volontärer som är med och leder onsdagskvällarnas program. 
 


Foton från oktober 2019: Flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland. Den 8 september 2020 brann hela lägret ner till grunden. 

Muren kring flyktinglägret.
Muren kring flyktinglägret.


Pågående insamlingar sept -20:

FENIX Humanitarian Legal Aid, Shelter/distributions and more
https://gogetfunding.com/emergency-fundraising-moria-fire/

Kitrinos,
Healthcare, medical support

https://www.totalgiving.co.uk/appeal/moriafirecrisis2020

BRF, Healthcare, medical support 
https://bootvluchteling.nl/en/donate-2/

Movement on the Ground, Shelter/massdistributions and more
https://movementontheground.com/donation

Because we carry, Shelter/mass distributions
https://beacausewecarry.org/en/donate-now/

Together for Better Days
https://www.betterdays.ngo/donate/

Attika Human Support
https://attikahumansupport.org/support/

ELIL

https:www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate

 

Ett fullvuxet mangoträd

Nybyggd brunn

Bufflar inköpta till jordbruket.

Nya uppodlade åkrar.

Tegel istället för blad på taken.

Lunchdags.
Lunchdags.
Läxläsning.
Läxläsning.

Sadako Sasaki dog till följd av atom-bomben som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945. Hon var två år när bomben föll och 12 år när hon dog av leukemi. Tillsammans med sina vänner vek hon papperstranor för att bli frisk. Hon hann göra 644 stycken innan hon dog, men människor världen över har sedan dess fortsatt att vika tranor som en symbol för hopp och fred.

Allt fler makthavare argumenterar för att kärnvapen är ett användbart vapen, men det går inte ens att föreställa sig konse-kvenserna av om de skulle användas igen. 2017 enades 122 av världens länder i FN om att förbjuda kärnvapen. Sveriges regering har ännu inte skrivit under förbudet trots att en stor majoritet av befolkningen vill det. Tillsammans kan vi visa att vi är många som kommer att fortsätta kämpa tills alla kärnvapen är förbjudna och nedrustade.

 

Det nedblåsta taket på Girl´s Hostel i Dharampur. 

Byborna rycker ut för att åtgärda.

Det nya taket på plats!


 

Vi längtar till att ses i lokalen igen!!
Vi längtar till att ses i lokalen igen!!

”Mini News” från Indien

Vår partner och vän i Indien, Bhikhu Vyas, rapporterar om läget i Dharampur, lika läsvärt och välkommet som de tidigare Bulletinerna. Läs genom att klicka på länken "MiniNews" eller under fliken "Indien".

De skolor som TUFF stöttar i Dharampur är förstås är stängda till följd av coronapandemin, liksom i hela Indien. Barnen och lärarna har åkt hem till sina familjer. Eftersom de saknar både datorer och el, är distansundervisning inte möjligt. Tack vare Dharampur-invånarnas livsstil med självförsörjande jordbruk och väldigt lite kontakt med omvärlden, har de hittills klarat sig undan covid 19. Dock kom ett bekräftat fall häromdagen i en by och den är nu är fullständigt avstängd. Mer om detta berättar vår mångårige samarbetspartner i sin senaste rapport.

Ännu en av TUFF:s gamla kämpar har gått ur tiden: Göran Flodman

Dagen efter att Åke Sandin somnat in förlorade vi ytterligare en man som satt djupa avtryck i TUFF:s verksamhet och historia. Göran Flodman, född 9 november 1925, avled den 29 februari 2020.  Så här minns en av TUFF:s grundare, Åsne Lieden, Göran:

" Vi flyttade till Tyresö 1965. Vi var med i fredsföreningen PAX i Stockholm. Åke tog kontakt med oss och tyckte att vi skulle bilda en fredsförening i Tyresö. Vi träffades hos oss; Åke,
Sofie, Ann Britt Avelin, Lennart och jag. Åke ordnade sedan en träff på biblioteket för att bilda TUFF. Per Oscarsson som då bodde i Tyresö bjöds in som dragplåster. Biblioteket blev fullsatt och TUFF fick en flygande start.

Jag knackade dörr i vårt område för att värva TUFF-medlemmar. Jag fick napp hos Göran Flodman som genast blev medlem i TUFF. Vi kom att umgås en del tills de flyttade från Tyresö. Senare startade han Filosofika som blev en mycket uppskattad återkommande aktivitet. Han förberedde träffarna genom att läsa intressanta böcker. Han gjorde en kort sammanfattning som inledning till diskussionerna. Vi fick också komma med förslag till nya teman och det blev aldrig brist på ämnen. Många kom på träffarna och han värvade nog flera medlemmar genom dessa möten. Göran ledde Filosofika i många år tills han blev sjuklig och måste sluta. Tyvärr kände sig ingen manad att ta över ledarskapet och en viktig programpunkt tog slut. Göran var en mycket vänlig man och en god lyssnare. Han lämnade ett tomrum efter sig när han slutade med Filosofika."

Göran Flodman satt i många år i TUFF:s styrelse och var bland annat kassör. De som var med på den tiden har berättat att Göran var en ödmjuk och blygsam person som gjorde mycket i det tysta. De minns med tacksamhet hur han alltid var beredd med en hjälpande hand. Projekten i Indien låg honom varmt om hjärtat och han besökte dem flera gånger. 
In i det sista höll Göran kontakten med TUFF och stöttade oss på bästa sätt.  
TUFF:s årsmöte lördag 21 mars 2020 kl 10: Uppdatering!
Som tidigare meddelats samlas vi i TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80 nb för att gå igenom sedvanliga årsmötespunkter. Dagordning  är utsänd till alla medlemmar. Med anledning av coronaviruset följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för mindre sammankomster. Vi kommer därför att hålla ett kort och effektivt möte utan lunchförtäring. Personer som tillhör riskgruppen, men anmält intresse av att delta, kommer delta via mobilens högtalare.
   Av hänsyn stannar man förstås hemma om man känner av minsta symptom.  

Under 35 år sände Åke Sandin tillsammans med Monica Schelin Radio TUFF där aktuella fredsfrågor diskuterades och spännande tyresöbor intervjuades. För att lyssna på arkiverade Radio TUFF; klicka på fotot till vänster! Lyssna också gärna på intervjun där Åke Sandin berättar om sitt livsverk för Ann Sandin Lindgren. 20 september -19 gjorde Ann ytterligare en intervju med Åke. Lyssna på den via Tyresöradion! 

TUFF har sorg: Åke Sandin är död

Fredagen den 28 februari 2020 somnade Åke Sandin in för gott i sviterna av den stroke som drabbade honom ett par veckor tidigare. För oss som följt Åke genom åren är det fortfarande ofattbart att han är borta. ”Min eld är den största i Sverige” skrev Strindberg, men visst skulle denna eld också kunna tillskrivas Åke. Få har som han brunnit så intensivt och så länge för det han trott på; människors förmåga att växa och samarbeta för att nå resultat i form av förbättrade levnadsvillkor och en fredligare värld. Han kämpade för detta in i det sista.  

Yrkesmässigt valde Åke lärarbanan och arbetade länge bland annat på Nyboda skola i Tyresö. I decennier undervisade han tonåringar i de samhällsorienterande ämnena. Han satte genom sitt engagemang och sitt kunnande djupa avtryck hos dessa unga, som också minns hans kärva humor och raka förhållningssätt. Han såg människan bakom eleven och blev en viktig stöttepelare. För många kolleger var han en förebild och mentor.

Vid sidan av sin lärargärning var Åke även tongivande i Tyresö U-lands- och Fredsförening, TUFF. TUFF grundades 1967 av en grupp engagerade tyresöbor, många lärare, med Åke i spetsen. Under drygt 50 år fram till i dag har TUFF etablerat samarbete med otaliga utländska systerorganisationer, bland annat i Indien, för att främja skolbyggen och undervisning samt utveckling av lokalt jordbruk för självförsörjning, exempelvis genom dammbyggen och omfattande plantering av mangoträd. Ekonomiska bidrag till projekten kommer än i dag från dagsverken i svenska skolor.

TUFF:s projekt har varit många; stöd till svenska vapenvägrare, hjälp till ursprungs-befolkningen i Bolivia för att köpa tillbaka mark, utbildning av barnmorskor i Guatemala, ekonomiska bidrag till irakiskt barnbibliotek i krigets Bagdad, palestinska flyktinglägret Shatila, Ship to Gaza, center för gatubarn i Lusaka i Zambia och mycket mera. Åke möjliggjorde många av dessa insatser genom att enträget och framgångsrikt förmå TUFF-medlemmar och övriga vänner och bekanta att lämna generösa pengagåvor.

Under 1970-talet var Åke ordförande i TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.  Vid mitten av 1980-talet startade han Radio TUFF, där han varje vecka tillsammans med livskamraten Monica Schelin under de följande 35 åren producerade och sände program med intervjuer, nyheter om freds- och rättvisefrågor och om TUFF:s arbete.

Genom åren har Åke blivit ”mr TUFF”, outtröttligt engagerad och initiativrik. Han var orädd, frispråkig och ibland kontroversiell, men alltid driven av ett starkt patos och en tro på möjligheten att förändra. Hos Bhikhu Vyas, Åkes gamle vän och TUFF:s indiska samarbetspartners är sorgen stor.  I Kongo Kinshasa vajar flaggan på halv stång utanför den skola som TUFF bidragit till att bygga.

TUFF har förlorat sin Grand Old Man. Åkes gärning kan inte nog hyllas och vi kommer med värme och kärlek minnas honom och inspireras av hans föredöme.
Våra tankar går till hans närmaste.

                                   
MY DEAR FRIEND AKE by Bhikhu Vyas


The passing away of my dear friend Ake will create a big void.  Of course, it is an irreparable loss for Tuff - his brain child. All the underprivileged groups in the developing world who were benefited by his crusade for peace and justice will miss him so dearly.
 
Allow me to start with his last mail which I received exactly a year ago. What a sustained concern for the program initiated some 3 decades ago! Only one line, as was Ake's style: 'Are you still planting mango trees in Dharampur and how many have you planted there already? Do you need any more?' My reply was negative, as there are no takers. Mangogram is a pat program of Tuff and one of the success stories [160 000 plants distributed in last 30 years]. *  There are so many such stories before and after Dharampur project in which Tuff [Ake] is involved. All the programs initially worked out – having no clear map of this dark area and added later on - year after year have almost been completed. Main credit goes to Ake in particular and Tuff in general for this wonderful achievement. Of course, many local donors followed this example of overseas involvement and joined hands. But Ake and Tuff were the first to join the MARCH [the whole first decade. 
 
It was a chance meeting with Ake, some six decades ago. One fine morning, when I happened to be in Bombay, my host asked me to join them to one hotel, where Ake and Tuff group were going to meet some social activists. On way, they explained the purpose of the meet. It was sort of get - to - gather on tea for information sharing. After the session was over, Ake asked me to see them the next day. It was the FRIENDSHIP [LOVE] AT FIRST SIGHT WITH AKE. Accordingly, I met the group and had an in-depth discussion about our work; with lot of photography and filming. While taking their leave, I casually asked them to visit our schools. Ake responded: ‘Definitely, next year.
 
Ake kept his word and next year with the group he arrived in Borakhadi P.T.C. College for tribal women teachers, where my wife Kokila [Koki] was the principal. They visited several Gandhian Schools and were happy. They asked about their needs. The flow of Tuff support for the schools started in a few months in the first stage, more intensely for Balwadies [Tent Schools for small kids of migrants] in the second stage and on a still larger scale in poor Dharampur Block. Happily, Ake [and Gunnar]were with us [1987] when we started our first rounds of Dharampur, which finally took shape as Dharampur Project [1988], far away from our Valod base. The chariot of holistic development moved there on two wheels: Education & Economy. Rest is history. In this long journey, hundreds of letters [later on e - mails] were exchanged between Ake and me. In the beginning I have mentioned about his last e - mail.
 
During our 5 visits of Sweden, Ake drove us to the schools and gatherings. carrying heavy video machines [those days] and what not! I was the proud partner on Radio Tuff, where Ake skilfully made me respond, I was not so comfortable and used to in the beginning. Thanks to Ake, I gave several talks on R. Tuff later from Valod He had been in Valod and Dharampur blocks several times, leading different members of Tuff.

May the soul rest in peace of my restless friend and torch - bearer of human justice - Ake Sandin. His contribution is unique. In a way, it is difficult to fill the gap. 


* TUFF:s kommentar ang Mangogrammen: I Dharampur är alltså behovet av mangoträd  nu i princip tillgodosett och bristsjukdomen nattblindhet nästan utrotad. Projektet har därför utvidgats till grannkommunen Kaprada. Man fokuserar även här på att stödja de fattigaste familjerna. Antalet plantor per familj begränsas till 5-7. För att försäkra sig om ett aktivt deltagande får familjerna själva betala halva kostnaden, resten är en gåva. TUFF:s årsmöte lördag 21 mars 2020 kl 10

Vi samlas i TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80 nb för att gå igenom verksamhetsberättelse  för 2019 och val av styrelse för 2020, med flera sedvanliga årsmötespunkter. 
Dagordning  är utsänd till alla medlemmar. Välkommen!
 


Året som gick, 2019

Våra aktuella projekt har rullat på bra. Till skolorna i Indien kunde vi 2019 sända 200 000 kr tack vare dagsverken från Alléskolan, Kumla skola och Strandskolan samt genom generösa gåvor från medlemmar. De indiska skolelevernas studieresultat har varit mycket goda. Mangoprojektet i Indien  är också fortsatt lyckosamt och utökades i år till grann-kommunen.

Under 2019 uppdaterade vi föreningens namn och stadgar och vidtog en del åtgärder för att effektivisera vår verksamhet. Vi är få som arbetar aktivt och alla gör  det helt oavlönat vid sidan om det vanliga förvärvsarbetet. Vi har inte heller blivit yngre eller fler i styrelsen och arbetsgrupperna. Svenska Freds, som är TUFF:s moderförening, kommer därför att avlasta oss med administrativa åtaganden som ansvaret för medlemsregistret, vissa utskick samt medlemsavgifterna. 
Integrationsprojektet fortsätter på tredje året

Med volontärer som ledare driver vi vårt integrationsprojekt vidare. Hittills har under dessa år 39 nyanlända deltagit. I den nuvarande gruppen har några varit med ända sedan starten, medan andra har anslutit lite senare. Vissa från den ursprungliga gruppen har 
flyttat till nya kommuner. En del har studier eller arbeten som gör att de inte kan delta fullt ut, men de håller kontakten och dyker upp då och då. Även denna hösttermin har vi välkomnat några nya deltagare och vi brukar varje vecka vara 10 - 15 stycken som träffas
i TUFF-lokalen för att träna svenska och lära mer om Sverige. Vi har väldigt roligt och trevligt ihop och vi har ett ömsesidigt utbyte. 


21 september 2019 - Den Internationella Fredsdagen

På just Den Internationella Fredsdagen 2019 lanserar TUFF:s moderorganisation Svenska Freds en ny kampanj: "Kampanjen heter "Kickstart world Peace" och handlar om hur otroligt mycket pengar som spenderas på krig och att hantera konsekvenserna av väpnad konflikt och hur mycket närmare hållbar fred vi vore om vi istället investerade i konflikt-förebyggande och fredsbyggande."  Se vidare www.kickstartworldpeace.com

Varmt tack till det lokala musteriet 135-Äpplen!

Vi tackar äppelmusteriets ägare Ines Vergara och Hasse Leis som även i år lämnade ett generöst bidrag i form av olika äppelprodukter som vi kunde sälja på Tyresöfestivalen den 14 september. Alla intäkter från denna försäljning går oavkortat till TUFF:s integrations-projekt. Vi tackar från hjärtat!  

Senaste - och sista! – nyhetsbulletinen från Bhikhu Vyas

Från Indien har vi mottagit nyhetsbulletinen för maj - juli 2019.  Som vanligt redogör Bhikhu Vyas för senaste nytt från Dharampur och Kaprada; vi får ta del av samman-ställningar av betygsresultat för elever i de olika grundskolorna och på gymnasienivå (helt fantastiska resultat!) och vi får information om elever som gått vidare till högre studier.
Bhikhu berättar också om ansträngningarna med att förbättra jordbruket genom brunnar, dammar, terrassodlingar, växelvis odling av grödor för att inte utarma jorden, plantering av mangoträd, förstärkningar av tak genom att ersätta vass med tegel osv osv.  Allt igenom otroligt lyckade projekt!

Bhikhu Vyas har varit vår samarbetspartner i mer än 30 år. Han har arbetat ”ute på fältet” bland byborna. Han har varit direkt engagerad i de omkring tio skolornas utveckling med täta besök och nära kontakt med lärare och elever. Många är historierna om hur Bhikhu och hustrun Kokila genom personliga insatser lyckats hjälpa unga människor att få studera, ofta mot alla odds.  Lika nära har kontakten varit med jordbrukarna i området och med stor fingertoppskänsla och respekt har Bhikhu deltagit i utvecklingen av jordbruket tillsammans med lokal NGO.

Bhikhu och Kokila har varit mycket generösa och kunniga värdar under alla de besök som TUFF och andra intresserade har gjort i Dharampur. Vi har i dem haft de bästa tänkbara guider. De har också besökt Sverige flera gånger och bl a hälsat på de skolor som utfört dagsverken till förmån för Dharampur.  Vi har på alla sätt haft ett ömsesidigt utbyte.
Under alla år har Bhikhu också nogsamt redovisat hur insamlade pengar har använts och sänt oss nyhetsbulletiner vartenda kvartal, späckade med personliga betraktelser.  Nu har han meddelat att han, vid fyllda 90 och med vacklande hälsa, lämnar över arbetet med bulletinerna till andra i gruppen. Han har dock lovat att då och då sända hälsningar med små personliga rapporter. Vi håller fortsatt kontakt och vet att projekten är kvar i trygga händer.

 

 Tusen tack till Peter Bylund och hans vänner!
När Peter Bylunds födelsedag för ett tag sedan skulle firas, valde många bland släkt och vänner att uppmärksamma detta genom att köpa TUFF:s mangogram. Tack vare det inkom över 4000 kronor till det lyckade projektet i Dharampur och Kaprada i Indien. Hittills har nu 155 000 mangoträd planterats ut i byarna under projektets 28 år. Tack vare dessa träds vitaminrika frukter har åkomman "nattblindhet" nästan helt försvunnit. 
(Tyvärr var tryckfelsnisse framme när vi tidigare berättade om gåvorna till Peter Bylunds födelsedag. 
 Vi beklagar det! Nu blev det förhoppningsvis rätt.)  


Rapport från årsmöte och extra årsmöte 2019

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes. Ingrid Renström, tidigare en av våra revisorer, valdes till kassör för TUFF:s insamlingskonto. Anders Tunevi omvaldes till revisor och Eija Räty till revisorsuppleant. Fullständig lista över styrelsemedlemmar finns under fliken "Om TUFF" här ovan.
  • Stadgarna, som inte reviderats sedan 1970, uppdaterades. Bl a bantades kraven på antalet styrelsemedlemmar till 5 ordinarie ledamöter och revisorerna till en ordinarie och en suppleant. Bestämmelserna kring årsmöten förtydligades också vad gäller inlämningar av motioner. De fullständiga stadgarna finns att läsa under fliken "Om TUFF" här ovan. 
  • Efter år av diskussioner beslutades att "TUFF" i fortsättningen ska utläsas Tyresö Utlands- och Fredsförening.  Vi har lyft bort det föråldrade och kritiserade begreppet "u-land" och ersatt det med "utland", som vi tycker i sitt sammanhang ger en bra bild av vår verksamhet och våra fokusfrågor genom åren. Det är viktigt för oss att bevara den inarbetade och välkända förkortningen TUFF.               (juni 2019)


Integrationsgruppen tackar varmt Oscar Citron!
Oscar Citron sålde nyligen sin lägenhet på Myggdalsvägen för att flytta ihop med flick-vännen. I samband med detta fick deltagarna i TUFF:s integrationsprojekt komma upp
i lägenheten och ta för sig av fina möbler, lampor, teveapparater, dammsugare, gardiner
med mera som Oscar inte längre behövde. Det var många lyckliga nyanlända som bar hem sina fynd! Till TUFF-lokalen fick vi en väldigt fin dammsugare (den gamla satt ihop med många lager silvertejp...). Varmt tack från oss alla, Oscar!
 
(maj 2019) 

Läs Bhikhu Vyas imponeranade rapport för första kvartalet 2019 
Vår samarbetspartner i Indien, Bhikhu Vyas, berättar senaste nytt om de nu 40-åriga projekten bland de fattiga byarna i Dharampurs bergstrakter. Läs om utvecklingen av jordbruket, dammbyggena, skolorna (stödda bl a av TUFF och våra systerskolor Kumla och Strandskolan i Tyresö samt Alléskolan i Lerum) och byte av vasstak till tegeltak, med mera. ( april 2019)  

Tyresö Kultur- och idrottsgala
Det blev en väldigt trevlig och spännande kväll fredagen 15 mars. Tyresö kommun vill        "uppmärksamma föreningslivet och hylla människor som på olika sätt gjort fina insatser för sin förening och för Tyresö." Nu blev det inte TUFF:s nominerade Integrationsprojekt som kammade hem priset för "Årets initiativ - insatser som gör skillnad", men vi är mycket stolta över nomineringen och glada för uppskattningen. Vann gjorde "Summer challenge 135" som arbetar för att alla barn och unga ska ha möjlighet till roliga dagsaktiviteter under sommarlovet. Grattis! säger vi i TUFF. Det är ett viktigt initiativ, helt i vår anda.
( 26 mars 2019)

TUFF-projekt nominerat till årets initiativ
Jurygruppen i Tyresös kommuns Kultur- och Fritidsnämnd har nominerat TUFF till "Årets initiativ" med anledning av vårt integrationsprojekt. Ytterligare två andra föreningar är nominerade i samma kategori. På Tyresös Kultur- och Idrottsgala kommer vinnaren att utses. Nomineringen är så klart väldigt uppmuntrande för alla oss som deltar. 

Åke Sandin tackar för sig
Åke är en av TUFF:s grundare och blev den första ordföranden i föreningen.  Under mer
än 50 år har han varit aktiv i TUFF och en självklar ledargestalt, känd både i och utanför Tyresö. Under 35 år har Åke dessutom sänt Radio TUFF med ständigt aktuellt innehåll kring fredsfrågor och ett oräkneligt antal intervjuer med intressanta människor. På grund av ålder och familjeförhållanden väljer Åke nu att avsluta sitt aktiva engagemang, men för oss i TUFF kommer han alltid att vara en inspiratör och ledstjärna. Hans insatser har under alla år varit ovärderliga och vi tackar honom med varma hjärtan.  

Åkes program i Radio TUFF kan alltjämt avlyssnas på www.tyresoradion.se under rubriken ”Arkiv”.
 

Svenska Freds ordförande på besök
Agnes Hellström, sedan 2016 ordförande i  TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, är på turné ut till lokalföreningarna.  I januari hade TUFF besök av Agnes och vi hade då spännande diskussioner om det gemensamma arbetet framöver. Världsläget ser ju på många sätt mörkt ut just nu och tyvärr är fredsfrågorna mer aktuella än på länge. 

Mangoprojektet i Indien
För 28 år sedan startade, med TUFF:s hjölp, projektet med plantering av mangoträd i syfte att motverka den nattblindhet som många i Dharampur led av. Sedan dess har över 150 000 träd planterats hos fattiga bönder, många genom att barnen i skolan fått lära sig hur de ska skötas. De uppvuxna träden ger nu ett överskott på frukter, vilket kan säljas på marknaden. I våras meddelade bönder i Virekshetra cluster, nära Bombay/ Mahrashtra state, att också de vill delta i projektet. Hittills har de köpt 5009 plantor - till halva priset, övrig kostnad står projektet för. 
 
Vill Du stödja projektet finns ”Mangogram” att köpa. Det är ett diplomliknande blad i olika versioner (För att gratulera, för att kondolera eller Istället för en blomma).  5 kr/st kostar plantorna. För 100 kr blir det alltså 20 träd, för 200 kr 40 träd osv. Beställ av TUFF via mail kontakt@tuff.nu eller per telefon 073 51 31 302.

 
I december köpte många TUFF-vänner julmangogram till ett värde av ca 5000 kr!
Dessutom såldes till Peter Bylunds födelsedag mangogram för nästan 4000 kr och för att hedra minnet av Anna Höglin inkom 3000 kr.  Tusen tack för detta!


200 000 SEK överförda till Dharampur
Pengarna som sändes i januari 2019 utgörs av insamlade medel från Alléskolan i Lerum, Tyresös Kumla skola och Strandskolan samt gåvor från TUFF-medlemmar och vänner. Våra samarbetspartners har via Bhikhu Vyas bekräftat att pengarna har mottagits och att de kommer att användas under året till två av skolorna i området. De tackar varmt!

Läs Bhikhu Vyas 4:e rapport från Dharampur, Indien 2018. 
Här kan man läsa senaste nytt om projekten som TUFF:s samarbetspartners i Indien driver, bl a imponerande utveckling när det gäller att stimulera de unga skoleleverna att fortsätta till studier på högre nivå. Som vanligt kommer Bhikhu med små personliga och belysande berättelser från livet bland byarna uppe i bergen i Dharampur. Utvecklingen går framåt! 

Strandskolan fortsätter att stötta projekten i Indien!
Med glädje har vi mottagit beskedet att Standskolan skänker intäkterna från sitt Öppna hus till skolprojekten i Dharampur, Indien. Dessa pengar kommer TUFF oavkortat att sända till våra samarbetspartners på plats. Tillsammans med andra fantastiska insatser från Kumla skola i Tyresö och Alléskolan i Lerum - samt pengagåvor från vänliga privatpersoner - bidrar detta till att barn och ungdomar får en chans till god utbildning i det av myndig-heterna bortglömda Dharampur.  

Integrationsprojektet 1 år!
TUFF:s integrationsprojekt har i höst fyllt ett år. Just nu är det cirka 20 deltagare från olika länder; Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Irak och Syrien. Åldrarna spänner från 16 upp mot 45 år. Många av deltagarna har varit med från starten. I september öppnade vi också dörrarna för ett nytt gäng. Vid onsdagsträffarna arbetar vi just nu med en introduktionsbok för invandrare, skriven av en man som själv kom till Sverige från Irak på 90-talet. I smågrupper jobbar vi med innehåll och språk i en timme och därefter fikar vi tillsammans i helgrupp med spontana samtal och diskussioner. 
    Intresset har varit så stort att vi måst sätta stopp för fler deltagare - vi får knappt plats i TUFF-lokalen! 
    Vi är inte i behov av fler som ställer upp som ledare. Däremot finns starka önskemål hos flera deltagare om att få en egen "språkvän", alltså någon som är villig att träffas på tu man hand då och då för att träna svenska språket, framför allt att prata. Om Du är intresserad är Du mer än välkommen att maila till oss genom: kontakt@tuff.nu 


STORT TACK 3
Alléskolan i Lerum har än en gång genomfört ett dagsverke till förmån för skolprojekten i Dharampur, Indien. 48 000 kronor fick man ihop denna gång; fantastiskt! TUFF:s sam-arbetspartner Bhikhu Vyas har just sänt en färsk rapport om läget i skolorna (Se länk nedan!).  Resultaten är mycket goda; antalet elever som klarar de nationella proven ligger högt och många elever läser vidare, till och med på universitetsnivå. 

STORT TACK 2
till det lilla familjeföretaget 135-äpplen som skänkte lokalproducerade äppelprodukter
och färskpressad äppelmust som TUFF fick sälja under Tyresöfestivalen och behålla intäkterna för! Integrationsgruppen gjorde nyligen studiebesök på musteriet och de pengar som vi nu fick in kommer att gå till Integrationsprojektet.

STORT TACK 1
till Miljöpartiet i Tyresö som under Tyresöfestivalen sålde fika och skänkte inkomsterna till 
TUFF:s verksamhet!

Senaste nytt från vår samarbetspartner Bhikhu Vyas i Dharampur, Indien
Läs här

Fortsatt kamp mot kärnvapen
I år är det 73 år sedan USA fällde atombomberna över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Omkring 200 000 människor miste sina liv och strålningsskadorna har därefter även drabbat den kommande första och andra generationen genom cancer, missfall, fosterskador, infertilitet m m. 

Vi uppmärksammar minnet av offren och vi fortsätter att kämpa mot kärnvapen. TUFF:s moderorganisation Svenska Freds var med och stoppade förslaget om svenska kärnvapen på 1950-talet. 1970 slöts ett icke-spridningsavtal som 189 stater hade undertecknat 1992. Förra året, 2017, såg det riktigt ljust ut; efter tre månaders förhandlingar antog FN i juli en konvention om ett förbud mot kärnvapen. 122 stater röstade igenom konventionen, däribland Sverige. Utrikesminister Margot Wallström kommenterade: "Det är en mycket betydelsefull process som nu har gått i mål." 

I december 2017 mottog ICAN, The International Campaign To Abolish Nuclear Weapons, Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen. ICAN är en paraplyorganisation bestående av 486 civilsamhällesorganisationer (däribland Svenska Freds) i 101 länder och var en viktig påtryckare under förhandlingarna i FN. 

Dessvärre har hittills bara 59 av FN:s medlemsstater signerat konventionen och endast
10 har raticifierat den. Sverige har hittills INTE gjort det, utan tillsatt en utredning efter på-tryckningar från bl a USA, som var ett av de länder som bojkottade förhandlingarna i FN. När 50 länder har raticifierat, träder konventionen i kraft.

ICAN:s generalsekreterare Beatrice Fihn säger i sitt radioprogrammet Sommar 23 juli i år:
" Det är ingen tillfällighet att vi i dag ser att kärnvapenhotet är tillbaka och växer i en tid
då vi också ser ökande rasism, nationalism, attacker på demokrati och internationella organisationer, auktoritära fascistiska ledare och en minskad respekt för mänskliga rättigheter, folkrätt och andra internationella lagar. Inte ens den svenska regeringen klarar i dag av att helt ta avstånd från massförstörelsevapen. Sverige har alltså ännu inte skrivit på förbudet mot kärnvapen." 

Det finns all anledning att bevaka de olika partiernas inställning i den här frågan inför riksdagsvalet om en månad. Det finns också all anledning att gå med och stödja TUFF
och Svenska Freds: medlemskap kostar 200 kr till postgiro 160137-6 eller genom
swish 123 345 00 87. 

( Mer från Beatice Fihn kan höras på senaste programmet från Radio TUFF här ovan!) 


Situationen i flyktinglägret Shatila
TUFF har tidigare via Insamlingsstiftelsen Fadder Shatila, bidragit till Shatilas ungdomscenter, CYC.
Centret som med hjälp av bla Rädda Barnen och Fadder Shatila, drivs för ge barnen i lägret ett bättre och lite ljusare liv. Och hopp om framtiden.

Shatila är ett palestinskt flyktingläger beläget i Beirut, Libanon. Kriget i grannlandet Syrien har förändrat livet för många människor. Grannländerna har påverkas mycket framförallt av de stora flyktingströmmarna. Påfrestningarna är enorma. Libanon har tagit emot över 1 miljon människor. Många har sökt sig till det lilla lägret Shatila som blivit lite av ”laglöst land”.
Läs mer: Artikel i tidningen ”Syre”: Shatilas unga utan hopp

Svenska Freds kongress 19 maj 2018 
Vid kongressen omvaldes Agnes Hellström till ordförande. Till ordinarie ledamot av Centralstyrelsen omvaldes Liber Rodriguez Florez (Stockholm) och nyvaldes Maj-Lis Follér (Göteborg), Petra Lind (Stockholm), Henrik Fröjmark (Uppsala), Camilla Orjuela (Göteborg) samt Tora Törnquist (Lund). Till suppleanter omvaldes Sofia Hultqvist (Göteborg/Dhaka) och Sara Farhoudi (Stockholm). Nyvald suppleant blev Morteza Eslahchi (Stockholm). 

Vid kongressen delades Eld-Ekblads fredspris ut. Det ska gå till den som "verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning." I år fick journalisten och författaren Mattias Göransson priset "för att han med boken `Björnen kommer`synliggjort nationella vanföreställningar men också öppnat upp för ett mer sansat samtal om försvars- och säkerhetspolitik." (www.svenskafreds.se)

Tomas Magnusson i Göteborg förärades Holger Erikssons fredspris för långvarigt engagemang lokalt. 
   
Projektbidrag från Tyresö kommun
Kultur- och Fritidsnämnden i Tyresö har beviljat TUFF 9000 kronor i bidrag till vårt
projekt för unga nyanländas integration. Det tackar vi för! 

Filmtips/ SVT-Play
Det är 50 år sedan Martin Luther King mördades. På SVT-Play kan man just nu se dokumentären ”I am MLK jr” som ger ett personligt porträtt av Martin Luther King och skildrar hans ledarskap för medborgarrättsrörelsen i USA. Han var bara 34 år när han höll sitt berömda tal ”I have a dream”. Året därpå mottog han Nobels fredspris. Han var fullt medveten om att han riskerade sitt liv; vissa dagar fick han upp till 40 dödshot i hem-telefonen. Ändå fortsatte han att kämpa för att USA:s konstitution skulle gälla alla amerikaner, oavsett hudfärg.  För det fick han betala med sitt liv, men som aktivist och ledare lyckades han förändra USA och han inspirerar fortfarande människor världen över genom sitt engagemang och sin värdighet. Inte minst aktuell är kamp genom ickevåld.   


Integrationsprojektet
TUFF:s integrationsprojekt med unga nyanlända fortsätter varje onsdag alltsedan starten i oktober. Fokus ligger på språkutveckling och kunskap om det svenska samhället. Under våren har vi gått igenom hur Sverige styrs och vilka partier som finns representerade i riksdagen samt kikat på sakfrågor som är aktuella inför valet i september. Nu när dagarna har blivit längre och ljusare och vädret börjar bli varmare, ska vi göra en del utflykter. På planeringen står guidning i Gamla stan, båttur runt i skärgården och ev ett besök i riks-dagshuset.  Parallellt med det ordinarie programmet har vi också individuell läxhjälp och ger stöd vid läkarbesök, deklarering och andra praktiska bestyr. Under sommaren kommer vi att fortsätta träffas, förmodligen lite mer informellt.
   TUFF är en förening med små intäkter och stora utgifter. Man får gärna stödja vårt integrationsprojekt (eller andra projekt) genom insättning på TUFF:s insamlingskonto pg
79 36 36 – 2. Glöm inte skriva vilket projekt insättningen gäller!
 

Ny rapport från Bhikhu Vyas, Dharampur i Indien
(Klicka på länken här..)

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen fyller 135 år
2 april 2018 fyller Svenska Freds 135 år; föreningen grundades 1883. Bl a bidrog Svenska Freds 1905 till att upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge fick ett fredligt slut. Sedan dess har Svenska Freds oförtrutet arbetat med fredsfrågor, i Sverige liksom på inter- nationell nivå.En insamling pågår just nu till förmån för fortsatt fredsarbete. Se vidare www.svenskafreds.se

Ny styrelse i TUFF
Vid årsmötet 24 mars 2018 omvaldes Lisa Norgren Benedictsson som ordförande, Sylvia Ljungdahl som vice ordförande, Erika Husberg som sekreterare och Lena Sandin som kassör. Övriga återvalda ledamöter är Miza Landström, Fernando Quiroga, Magnus Wiberg samt adjungerad Bitte Isacsson. Ny ledamot är Anita Larsen, medan veteranerna Monica Schelin och Åke Sandin av ålder och hälsoskäl nu lämnar tidigare uppdrag. Åke står dock kvar som adjungerad och Radio TUFF fortsätter.  
   Vi tackar Monica varmt för ovärderliga insatser för TUFF under många många år. Vi är mycket tacksamma för att Åke står kvar som adjungerad i styrelsen och bidrar med sina erfarenheter. Åke var ju, som bekant, med och startade TUFF 1967. 
   Stort tack också till Åsne Lidén som ställde upp som ordförande under årsmötet liksom 
till våra revisorer Anders Tunevi, Ingrid Renström och Eija Räty.


Programförklaring för TUFF:s Integrationsprojekt
TUFF vill medverka till integration av nyanlända i det svenska samhället genom:
- Språkutveckling i svenska; föreläsningar, textläsning, samtal och diskussioner.
- Information om svensk kultur, historia och traditioner.
- Information om det svenska statsskicket och samhällslivet.
- Information och kontakter inom utbildning och arbetsliv.
- Förmedling av läxhjälp.
- Guidning i natur och stadsmiljö i Tyresö och Storstockholm.
- Intresse för de nyanländas bakgrund, erfarenheter och de olka hemländernas kulturer, historia och traditioner.
- Spridning av information om situationen i de nyanländas hemländer. 


CYC Shatila Libanon
Senaste Fadderbrevet kan du läsa här

Efterlysning: hjälp till asylsökande afghansk pojke
Till TUFF har inkommit en vädjan och efterlysning: kan någon ställa upp och hjälpa en
pojke från Afghanistan som söker uppehållstillstånd i Sverige? Han har just blivit upp-
skriven som 18-åring och därmed förlorat sin gode man och sitt boende. Han vill absolut fortsätta studierna på Tyresö gymnasium. Han behöver stöttning och praktisk hjälp, t ex
att läsa post och andra papper, följa med till advokaten som ska överklaga beslutet till Migrationsdomstolen, söka matpengar (61kr/dag) från Migrationsverket, söka fritidskort
på SL för 2018 och inte minst att hitta en sängplats inom rimligt avstånd från skolan.
Kontakta: ingrid@eckerman.nu eller via telefon 08/ 600 15 56 eller 070/ 55 73 193.


ICAN:s fredsprispengar går till 1000-dagarsfond
Beatrice Fihn, generalsekreterare i ICAN, sa vid ett möte med världspressen inför ut-delningen av Nobels fredspris att "Så länge det finns kärnvapen kommer vi allt närmare dagen då de kommer att användas igen" och att "Om du inte är trygg med att Donald Trump har kärnvapen, då är du inte trygg med kärnvapen!" Hon meddelade också att pris-
pengarna kommer att användas till en 1000-dagarsfond för att intensifiera arbetet för att FN:s konvention om avskaffande av kärnvapen ska skrivas på av fler länder. Hittills har endast 53 länder gjort detta. Bl a har varken Sverige eller NATO-länderna skrivit på.


TUFF har nästan fått Nobels fredspris!
Nobels fredspris tilldelas 2017 ICAN, International Campagne to Abolish Nuclear Weapons.
TUFF:s moderförening Svenska Freds är en av cirka 400 civilsamhällsorganisationer, världen över, som står bakom ICAN. 

Den 7 juli i år enades 122 länder i FN om ett internationellt förbud mot kärnvapen. 
Sverige har dock inte skrivit på ännu. Utredning pågår. - Det är oerhört angeläget att
så många länder som möjligt ansluter sig till avtalet och vi är glada att Nobelkommitten använt sitt inflytande till att visa sitt stöd för processen, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds - och Skiljedomsföreningen.  
Läs mer på www.svenskafreds.se


Nytt TUFF-projekt: integration i Tyresö
Vi vill dra vårt strå till stacken och hjälpa nyanlända ungdomar att hitta vägar in i det svenska samhället. Vi har precis börjat att träffa cirka tio ungdomar som ursprungligen kommer från Eritrera, Etiopien, Somalia resp Syrien. De flesta är i 20-årsåldern, har
varit i Sverige mellan 1-3 år, har fått uppehållstillstånd och bor nu i Tyresö. Vi kommer att träffas 1 gång/vecka till en början och önskemål finns om läxhjälp, språkutveckling, övningskörning av bil och vissa fritidsaktiviteter. Vi kommer också ibland att bjuda in särskilda gäster att tala kring aktuella ämnen. TUFF har ett stort kontaktnät genom alla medlemmar och vi hoppas att vi kommer att kunna vara till nytta.  
   Om Du är intresserad av att hjälpa till, maila till kontakt@tuff.nu, så hör vi av oss.
Vill man stötta projektet ekonomiskt sätter man in en slant på insamlingskontot
pg 79 36 36 -2 och märker insättningen med "Integrationsprojektet".


Indien: Bhikhu Vyas senaste nyhetsbulletin juni- augusti 2017
Klicka på länken här!

Teatertips: "Vi skulle ha spelat Lysistrate" på  Musikvalvet Baggen, 
Vid tre tillfällen, 16/10, 17/10 och 18/10 kl 19, ges föreställningen som handlar om tre unga kvinnor som tänkt sätta upp det grekiska dramat "Lysistrate" (hon som ledde en sexstrejk för att tvinga de stridande männen i Peloponnesiska kriget att börja freds-förhandla). En av skådespelarna börjar dock ifrågasätta varför man ska berätta om en påhittad antik kvinna när det i verkligheten finns så många kvinnor som kämpat för fred.
Manus och regi: Stina Oscarsson, medverkande: Angelica Jennesved, Anja Björck och
Ellinor Sterner. Adress: Svartmangatan 27, Gamla stan. Entré 150 kr, studerande 100 kr. 
Boka på www.musikvalvet.se


Demonstration
Nu gäller det att protestera mot den stora krigsövningen Aurora 17, som börjar den 11 september med deltagande av amerikanska och franska trupper och från flera andra Nato-länder. Besök alltså Sergels Torg på lördag. Se nedan!
Lördag 9 september 13:00-15:00
"Stoppa Aurora 17"
Sergels torg
Talare: Ann-Margarethe Livh, Jannis Konstantis, Lars Drake
Mer info här.

Fredskämpen Per Anders Fogelström skulle ha fyllt 100 år den 22 augusti 2017
För många är Fogelström mest känd som författare till Mina drömmars stad och andra
stockholmsskildringar, men han var också en mycket aktiv kämpe för fred och nedrustning och en av ledarna i kampen mot svenska atomvapen. Under åren 1963-1977 var Fogelström ordförande i TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedoms- 
föreningen. En senare ordförande, Tomas Magnusson, har om Svenska Freds på den tiden berättat: "Det var en blandning av yngre och äldre fredsmänniskor, som inte alltid förstod varandra. mitt emellan fanns Per Anders Fogelström, som ledde oss rätt när vi kritiserade varandra istället för att ägna oss åt våra verkliga motståndare. Han tillät mångfalden,
som utvecklade föreningen." (Citat från boken "Per Anders Fogelström - fredens språkrör"
av Arne Stråby)  
   Fogelström efterträddes som ordförande i Svenska Freds av Åke Sandin. På fotot ovan, taget av Arne Stråby, ses på hemväg efter kongressen 1971 Fogelström till vänster och i mitten Sofi Wenander och Åke Sandin, två av TUFF:s grundare. Åke är ju, som bekant, fortfarande mycket aktiv i TUFF:s styrelse och som programledare i Radio TUFF .  
   Fogelstöm utkom 1971 med boken "Kampen för fred. Berättelsen om en okänd folkrörelse", Bonniers förlag. Boken kan köpas t ex via antikvariat.se.TUFF i tidningen Mitt i Tyresö
I lokaltidningen Mitt i Tyresö vecka 27 finns en stor artikel om TUFF som fyller 50 år och
det ges en hel del information om händelser och aktiviteter genom åren, liksom en del tankar om framtiden (se foto ovan!).


Kumla skola och Alléskolan i Lerum stöttar indiska systerskolor
Sedan många år har Kumla skola och Alléskolan varje år samlat in pengar för att hjälpa
till att driva de skolor i Dharampur, Indien, som TUFF en gång var med att starta. Från
Kumla har i år hittills inkommit cirka 37 000 kr och från Alléskolan drygt 55 600 kr. TUFF vidarebefordrar dessa bidrag oavkortat och utan mellanhänder till vår indiska samarbets-
partner Bhikhu Vyas i organisationen VPSS. För mer info om detta: se flik ovan!

Stort och innerligt tack till alla som på de båda skolorna bidrog till resultatet! 


Svenska Freds i Almedalen

Nyhetsbrev: "Hur högt är ett hinder?"
Vapenexport och feministisk utrikespolitik"​​​​​​


Ge dina ogiltiga sedlar nytt liv: "En Selma för freden!"
20-kronors- 50-kronors- och 1000-kronorssedlarna blev ogiltiga hösten 2016.
100-lappen och 500-lappen blev ogiltiga 30 juni 2017. Mot en engångsavgift på
100 kronor kan Svenska Freds lösa in ogiltiga sedlar hos Riksbanken och därefter
använda dem i fredsarbetet.
Posta dina ogiltiga sedlar till:
Svenska Freds
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm


Indien: Bhikhu Vyas senaste nyhetsbulletin jan – maj 2017
Klicka på länken här!

Kumla skola fortsätter sin solidariska tradition
Torsdag 8 juni kl 15 - 18 håller Kumla skola öppet hus. Det blir samling ute på skolgården
där det kommer vara loppmarknad, matlagning (hamburgare, korv, våfflor...), sockervadd, kaninhoppning, försäljning av diverse, femkamp, mattemarknad med utmaning om problemlösning...

I år sker insamlingen till systerskolorna inte längre i form av enskilda elevers dagsverken, utan denna gång deltar hela skolan från F-9. Eleverna har de senaste veckorna förberetts genom ett solidaritetsarbete för att öka förståelsen för att barn i andra delar av världen lever under andra förutsättningar än vi. Flera av Kumlas elever kommer också att visa upp sina skolarbeten och bjuda på underhållning. TUFF finns på plats för att visa foton och berätta om skolprojektet i Dharampur, dit Kumlas insamling oavkortat går.

Kumla tar gärna emot de mynt som blir oanvändbara i slutet av juni. Kan man inte delta i festivalen, men vill stödja skolans ansträngningar, går det bra att sätta in pengar direkt på TUFF.s insamlingskonto 79 36 36 -2, där varenda krona går till insamlingsmålet utan mellanhänder.

Lyssna gärna på senaste Radio TUFF där Tomas Magnusson och Carina Josefsson i Kumlas internationella grupp intervjuas av Åke Sandin. Länk ovan!


Styrelsebeslut: 20 000 kr till Kongo Kinshasa
TUFF:s styrelse har fattat beslut om att sända 20 000 kr till skolan i byn Lwengo som invigdes 2015. TUFF har varit med från början och samlade in pengar som användes till att bygga det första skolhuset. Under åren har TUFF bidragit med 200 000 kronor. I dag finns det tre skolbyggnader med totalt sju klassrum plus kontor. Elevantalet är ca 500 och man har 23 anställda. Samtliga i personalen har samma lön, från vaktmästare och lärare till rektor. De pengar som TUFF nu tillskjuter kommer just att gå till lönerna. Vår styrelse-
medlem Miza Landström, som startat skolan, var i våras nere i Kongo Kinshasa och träffade då bl a regeringsrepresentanter för att diskutera inhemskt stöd till skolan.Den politiska situationen är just nu rörig i landet, med ständiga ommöbleringar i regeringen, så det har varit svårt att få igenom tidigare löften om stöd till Lwengo-skolan.


Foton från festen och hälsningar från Bhikhu Vyas
Under fliken "Om TUFF" finns en del fotografier från 50-årsfesten och där finns också
inlagd den gratulationshälsning som kom från våra indiska samarbetspartners Bhikhu
och Kokila Vyas i organisationen VPSS.
Mer under fliken "Om TUFF"


Festligt firande av TUFF 50 år
Det blev en trevlig kväll i Kvarnhjulets lokaler när vi firade TUFF:s jubileum. Ett 70-tal medlemmar och vänner mötte upp och tog del av den kongloesiska buffén som tillagats av styrelseledamoten Miza Landström med familj. Miza är född och uppvuxen i Kongo Kinshasa, numera boende i Trollbäcken. För härlig musikunderhållning stod Helena Alenby Moritz och Marcel Moritz, Erik Linder samt Tyresö jazzband. Det blev en hel del dansande. Konferencier var Michaela Jolin.

Under kvällen avtackades Ulla Luin som har avgått efter 37 år som revisor och Margareta Svahn, mångårig styrelseledamot som de senaste åren särskilt arbetat med hemsidan och arkiveringsarbetet. Vidare avtackades Monica Schelin som mångårig kassör och Sylvia Ljungdahl efter 13 år som ordförande. Frånvarande Bitte Isacsson lämnar ansvaret för medlemsregistret.  De tre sistnämnda fortsätter dock som styrelsemedlemmar, liksom Åke Sandin som också hyllades för fantastiska insatser under 50 år. Åke är ju en av TUFF:s grundare och var föreningens förste ordförande. 

Grattistelegram inkom från vår samarbetspartner i Indien, Bhikhu Vyas och från Fredsrörelsen på Orust genom Erni och Ola.

De pengar som samlades in under festen går till skolprojektet i Kongo Kinshasa. Om någon missade chansen att bidra, går det bra att sätta in på TUFF:s insamlingskonto  79 36 36-2.

Sprid gärna information om TUFF:s verksamhet och försök att värva nya medlemmar!
TUFF behöver fyllas på inför de nästa 50 åren! 200 kr/person och 80 kr för ytterligare familjemedlemmar. Insätts på plusgiro 16 01 37 -6. 


Årsmötet har valt ny styrelse
Årets styrelse ser ut så här: ny ordförande Lisa Norgren Benedictsson,  avgående ordförande Sylvia Ljungdahl blir vice ordförande, Erika Husberg sekreterare, kassör för insamlingskontot Åke Sandin, kassör för förenings-kontot Lena Sandin. Övriga styrelse-medlemmar: Alexander Palmér, Fernando Quiroga, Magnus Wiberg, Monica Schelin, Miza Landström och adjungerad Bitte Isacsson. Till revisorer valdes Anders Tunevi och Eija Räty.

TUFF fyller 50 år!
Det är stort jubileum i år; 50 år sedan TUFF bildades och det ska vi fira med en riktig fest!
Stora Nyforssalen i Kvarnhjulet är bokad lördag 6 maj från kl 17 och där blir det först mingel med gamla och nya TUFF-vänner. Sedan serveras en härlig buffé och vi bjuds på flera upp-trädanden; tal, sång och musik plus dans. Särskild inbjudan sänds ut till medlemmar och gamla goda TUFF-vänner och förhoppningsvis även nya vänner. Ja, må vi leva! 

Om Du möjligtvis inte fått en inbjudan, men vill komma: hör av Dig till oss! Se kontakt-
uppgifter under fliken "Kontakt"! Välkommen!


Nytt år: dags att betala medlemsavgiften!
Det kostar 200 kronor att vara medlem och om ytterligare familjemedlem vill gå med, är avgiften 80 kr per person. Insättning sker på Plusgiro 160137-6. Vid årsskiftet var vi 383 betalande medlemmar, vilket vi är mycket glada över - men fler behövs för att fortsätta
driva alla viktiga projekt och kampanjer. Visst känner Du någon som vill stödja TUFF:s verksamhet?  


Senaste nyhetsbulletinen från projekten i Dharampur och Kaprada
TUFF:s indiske samarbetspartner Bhikhu Vyas har sänt över sin rapport sept - dec 2016 om projekten i bergsbyarna i delstaten Gujarat. Det är en imponerande och glädjande rapport med många härliga framgångar och goda resultat. Bl a berättas hur den lilla lastbil, som TUFF skänkte för många år sedan, fortfarande rullar och under en utflyktsdag körde i skytteltrafik ovh transporterade 700 skolelever och lärare ner till Valsad station, för vidare färd med tåg till Bombay. För de flesta var detta deras allra första resa utanför byn och till den stora staden.
   Det berättas också om ett samarbete sedan tre år tillbaka med en s k NGO ( Non Goverment Organization), där denna organisation ställer upp med intensivundervisning för 52 flickor och pojkar i syfte att de ska klara examensproven i mars.  Eleverna inkvarteras och undervisas i Surat city och denna NGO bekostar allt. Vidare i bulletinen berättas om flera enskilda studenter som fortsatt sina studier på universitetsnivå och tagit fina examina - och allt detta började med de små TUFF-stödda byskolorna uppe i bergen! 
   Läs hela bulletinen under fliken för Indien ovan!  


Ny revisor sökes!
Efter 37 år (!!!) som revisor avgår Ulla Luin efter årsmötet. TUFF söker därför en ny revisor
och hoppas att det bland TUFF-medlemmarna finns någon som är beredd att hjälpa föreningen med detta viktiga uppdrag. Kontakta då någon i styrelsen!
   Styrelsen framför härmed sitt och alla medlemmars innerliga TACK till Ulla för den helt ovärderliga insats som hon gjort under så många år! 


TUFF:s historia är arkiverat och bevarat till eftervärlden
Tisdag den 22 november 2016
I dag har vi äntligen, efter ca 5 års arbete, varit på Stadsarkivet uppe på Kungsklippan och lämnat in material från TUFFs snart 50-åriga verksamhet packat i 16 kartonger och en ICA-kasse. Inom kort kommer arkivet att finnas tillgängligt på NAD (Nationell Arkiv Databas).
Vi firade denna händelse med lunch på en indisk restaurang, dock utan champagne som tyvärr inte fanns på menyn.
En fin sammanfattning av TUFF:s mångåriga och mångsidiga engagemang finns som inledning till arkivet, men kan också läsas här.  


Mahatma Gandhi på Folkoperan
"Philip Glass opera berättar om den unge Mahatma Gandhis tid i Sydafrika. Den tid då han upptäckte Satyagraha, sanningens väg, det som skulle bli början på det vi kallar civilt motstånd". Se den, upplev den på Folkoperan !

Sökes: bostäder i Tyresö åt flyktingar

Tyresö kommun ska i år ta emot cirka 170 flyktingar från bl a Syrien, Eritrea och Pakistan. Nu handlar det dels om att hitta bostäder (rum/ lägenheter/ hus) att hyra, dels om att
finna personer som är beredda att i sitt hem ta hand om ensamkommande flyktingbarn. Ersättning utgår från kommunen.

TUFF har tidigare engagerat sig i flyktingfrågan genom att arrangera ett välbesökt diskussionsmöte på temat "Vad kan vi göra?" samt genom ekonomiska bidrag till flyktingförläggningen på Nobelberget och till ensamkommande ungdomar i Tyresös Villa Viktoria. Vi hoppas nu att det bland TUFF:s medlemmar finns resurser och vilja att praktiskt hjälpa till med boende.

Kontaktperson på Tyresö kommun är Erika Branell tel 08/ 57 82 90 46
e-mail: erika.branell@tyreso.se


Läs Bhihu Vyas senaste rapport från Dharampur och Kaprada
Bulletin maj -augusti 2016

Boktips: "Desertörerna" av Johan Erlandsson
Under åren 1967-1973 flydde många amerikanska desertörer Vietnamkriget. Sverige var länge det enda land som gav dem asyl. Totalt kom cirka 800 desertörer till Sverige. Några
av dem hamnade i Tyresö och togs bl a emot i TUFF-medlemmars hem. 

I sin nya bok har Erlandsson sökt upp desertörer som blev kvar i Sverige efter krigets slut. Det är en berättelse om mod och kurage, men också om utsatthet och om ett annat Sverige. (Carlssons förlag)


Palestina
Vill du läsa följeslagarnas rapporter från  Västbanken så kan du göra det på foljeslagarprogrammet.se/

Svenska Freds satsar på Gaza
Generalsekreteraren Christoffer Burnett-Cargill  stannar i Palestina
Läs mer på www.svenskafreds.se/


Indien
Läs Bhikhu Vyas senaste Bulletin från Dharampur, Indien.

Nej till NATO. Stoppa Värdlandsavtalet
Manifestation 21 maj Sergels torg 15.00

Shatila, Libanon
Läs en mycket bra artikel om situationen i Shatila
www.Shatilas population unknown


Indien
Från vår partner Bhikhu Vyas har vi fått den sista innehållsrika bulletinen för 2015.
Läs den under fliken "Indien". Den innehåller bland mycket annat två  intressanta
och sevärda länkar.
www.dharampurproject.com 
https://www.youtube.com/watch 


Abu Moujaheds brev till faddrarna i Sverige Läs
En gripande beskrivning av den svåra situation som råder i och utanför lägret Shatila i Beirut. (Delvis översatt och med kommentarer)
TUFF skickade 10.000 kr 2015 till CYC.

Summering av TUFFs verksamhet 2015
Läs mer under fliken "Om TUFF" / 2015.

Nytt hederspris till Åke Sandin
I samband med Tyresö närradioförenings 30-årsfirande tilldelades Åke Sandin pris för
"det enastående arbete han gjort helt ideellt för radion under 30 år". I november sändes
det 1400:e Radio TUFF-programmet. Om man därtill inkluderar alla de intervjuer som Åke gjort med såväl kända som okända Tyresöbor, har det hittills blivit över 5000 program; 
ett svårslaget rekord inom närradioverksamhet! (Se foto här intill!)


Istället för present?  Köp TUFFs Mangogram
Se mer under fliken "Indien":Pågående:Mangogram eller klicka här (Scrolla ner på sidan)

NATO på 6 minuter
Informationsvideo som berör förhållandet mellan Sverige och Nato år 2015

Indien
Bhikhu Vyas senaste Bulletin från sept-dec-2015 finns att läsa under fliken "Indien" ovan.  Mycket intressant läsning och en länk till The better India som har en fin artikel om Bhikhus liv och gärning. Nu finns Bhikhu även med på ett You-tube klipp; "Amazing indians" 

Nej till NATO-kampanjen pågår än
Läs och skriv på uppropet mot värdlandsavtalet här Nej till NATO

Insamling till förmån för flyktingar i Tyresö
I september arrangerade TUFF ett välbesökt möte om flyktingsituationen i Tyresö. Kommunens ansvarige för flyktingfrågor, Dragan Boban, informerade om den aktuella situationen och en diskussion fördes sedan kring framtiden som väntar.

TUFF startar nu en insamling till förmån för flyktingar i Tyresö.  Bidrag kan sättas in på
pg 79 36 36-2. Glöm inte att öronmärka insättningen genom att skriva "Flyktingar"! 


TUFF stöttar flyktingar
Styrelsen har fattat beslut om att avsätta 7000 kr för inköp av förnödenheter, exempelvis madrasser eller underkläder, till flyktingar i Stockholm samt 7000 kr till fickpengar åt de 14 ensamkommande flyktingbarn som just nu bor på Villa Victoria i Tyresö i väntan på asylbesked. 


Skolstart i Kongo-Kinshasa
Miza Landstöm i den ideella tyresöföreningen Elikia na biso (= Vårt hopp) meddelar att i mitten av september startar de nybyggda skolorna. Själv åker hon ner till den officiella invigningen i oktober. Skolorna har delvis kommit till stånd med hjälp av TUFF samt studenter vid KTH. Se vidare under fliken "Övriga länder" ovan.

CYC, barn- och ungdomscentret i flyktinglägret Shatila, Beirut
 I september gick det 31 fredsloppet i Göteborg och där deltog ett par ungdomar från Shatila. De var på Sverigebesök tillsammans med abu Mujahed som är ansvarig för CYC, ungdomscentret i Shatila. En bra artikel om detta av Hanna Strömbom finns nu att läsa i ECT.
Läs även
Fadder Shatila
Fredsloppet
TUFF har 2015 beslutat att stödja CYC i Shatila med 10 000 kr.


Culture of Good Neighborhood
Svenska Freds skolprojekt i Moldavien är ett demokratiprojekt som skall främja freden. "Att hörsamma kulturella identiteter och konstruktivt kunna hantera olikheter ökar möjligheterna för fler kontakter och bättre samarbete mellan de olika grupperna"  är en av de förväntade effekterna. Utbildningen som har påbörjats i en rad pilotskolor i Moldavien-Transnistrien förlängs nu i samarbete med Folke Bernadotte Akademin: FBA
Läs mer: Svenska Freds Projektinfo
Ge ett bidrag till insamling: Skolutbildning i Moldavien-Transnistrien


Hiroshima-dagen
Den 6 augusti inföll 70-årsdagen av bombningen av Hiroshima. Med anledning av detta
hölls minnesstunder bl a på Stortorget, i Storkyrkan och i Rålamshovsparken. Flera TUFF-medlemmar deltog.


Dagsverken i skolor
Strax före sommaren genomförde flera skolor dagsverken till förmån för de skolprojekt i Dharampur, Indien, som TUFF stödjer. Tillsammans fick Kumla och Tyresö skola samt Alléskolan i Lerum in drygt 134 000 kronor!  Från lärarna i Bergtorpskolan i Täby kom
också ett generöst bidrag.


Berömvärt solidaritetsarbete
Alléskolan i Lerum fick förra årets TUFFs pris för ”Berömvärt solidaritetsarbete”.  Skolan är en av de skolor som genom dagsverken samlar in pengar till TUFF:s projekt i Indien. Två av lärarna på skolan, Ingela Hallin och Jeanette Björnskiöld, har besökt Bhikhu och Kokila i Dharampur och har publicertat sina intryck från resan på Floda Nyheter.

Bikhu Vyas har skickat oss senaste nytt från Dharampur
Läs under fliken "Indien", Bhikhus Bulletiner.

Upprop mot vapenexport
Svenska Freds kampanj ska spridas globalt för att påverka Sveriges vapenexport till diktaturer. Skriv på! Sweden: Stop arming non-democratic regimes

Svenska Freds debatterar lagstiftning om vapenexport 
I kölvattnet efter Saudiavtalet kräver nu Svenska Freds, ihop med bl a Amnesty, en skärpning i nuvarande lagstiftning. Under april månad ska riksdagens pågående utredning om export av krigsmateriel presentera sitt slutförslag.
Inför detta uppmanas utredarna i en debattartikel i Dagens Nyheter 20 mars att anta fem utmaningar. Ledstjärnan för alla Sveriges utrikesrelationer måste vara respekten för mänskliga rättigheter, även när det är obekvämt, menar artikelförfattarna.
Hela artikeln finns att läsa i DN 20/3 -15

2015-03-10 Saudiavtalet avslutas

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen på FB: "Ett litet strå? snarare en hel jädra stack. Ni har delat, gillat, skrivit brev, skrivit insändare, klistrat affischer, plåstrat statyer, uppmuntrat och spridit budskapet vidare till många fler än vi någonsin kunnat göra själv. Det här är vår seger TILLSAMMANS! Stort stort tack! /Daniel och hela gänget på Svenska Freds"

Avsluta Saudiavtalet 2015
Svenska Freds har tack vare verktyget "Signby.me" gjort det väldigt enkelt för alla som vill påverka vår vapenexport till klart odemokratiska länder. Gör din röst hörd.!Skriv ett brev och tryck på våra politiker genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna!
Skriv ett brev

Christoffer Burnett-Cargill, generalsekreterare i Svenska Freds uttalar sig:
svtplay/Nyheter: Ovilja-att-riva-upp-Saudi-avtalet

Tidningsartikel i Aftonbladet om demokratikämpen i Saudiarabien som dömts till tusen piskrapp och tio års fängelse: Raif Badawi: Tusen skäl att protestera

Påverka KEX-utredningen  (Krigsmaterielexportkommittén)

Tyresös första fredspris till  Åke Sandin
År 2013 inledde Fredsrörelsen på Orust en tradition att dela ut Folkets Nobelpris för fred - som Nobel ville ha det. Åke Sandin tilldelades priset i år för att " han med råge uppfyller Alfred Nobels krav för Fredspris". Nobelfest och prisutdelning ägde rum lördagen den 6 december i Svanviks skola på Orust där Åke Sandin tog emot den hedervärda utmärkelsen.
Läs mer under fliken "Om TUFF", Fredspris. 

Länk till Fredsrörelsen på Orust finns under fliken "Länkar".

Irak
Från barnbiblioteket i Bagdad har vi fått bilder på en del barn som börjat skolan hösten 2014.
Läs mer under fliken "Övriga länder": Pågående, Irak


Indien
Bhikhu Vyas senaste Bulletin från sept-dec-2014 finns att läsa under fliken "Indien" ovan.

Vår indiska partner har nu en egen mycket informativ och bra hemsida: Dharampur Project
I den indiska web-sajten ThebetterIndia finns nu en lång artikel om Tuffs partners sedan 35 år, Bhikhu och Kokila Vyas. Den handlar om deras 28 år av hårt arbete för att förbättra skolor och levnadsförhållanden för de fattiga och tidigare så gudsförgätna människorna i Dharampurs hundratals små byar:TheBetterIndia

Tidig morgon hos Bhikhu och Kokila i Bilpudi
Göran Flodman 1925 - 2020
Göran Flodman 1925 - 2020
Göran Flodman, till vänster på fotot, inviger en av skolorna som byggdes i Indien genom TUFF:s insamlingar. Bredvid Göran syns Ann Sandin, Anders Nystedt, en lokal representant samt längst till höger Åke Sandin.
Göran Flodman, till vänster på fotot, inviger en av skolorna som byggdes i Indien genom TUFF:s insamlingar. Bredvid Göran syns Ann Sandin, Anders Nystedt, en lokal representant samt längst till höger Åke Sandin.
Åke Sandin 1932 - 2020
Åke Sandin 1932 - 2020
Fyra ordföranden i Svenska Freds- och Skilje-domsföreningen. Från vänster: Åke Sandin 1977-1979, Lars Ångström 1985-1995, Per Anders Fogelström 1963-1977, Tomas Magnusson 1979-1985.
Fyra ordföranden i Svenska Freds- och Skilje-domsföreningen. Från vänster: Åke Sandin 1977-1979, Lars Ångström 1985-1995, Per Anders Fogelström 1963-1977, Tomas Magnusson 1979-1985.
Åke simmar för freden!
Åke simmar för freden!
Tidigt foto på Bhikhu och Kokila Vyas
Tidigt foto på Bhikhu och Kokila Vyas
Bhikhu Vyas vid sitt skrivbord
Bhikhu Vyas vid sitt skrivbord
Mangogram till stöd för TUFF:s mangoprojekt kan köpas i olika versioner. En planta kostar 10 kr. Se vidare info under fliken "Kontakt/ Mangogram".
Mangogram till stöd för TUFF:s mangoprojekt kan köpas i olika versioner. En planta kostar 10 kr. Se vidare info under fliken "Kontakt/ Mangogram".